Důležitá informace pro zájemce o aukce dříví – Přechod na nový aukční portál

Vážení obchodní partneři,

v průběhu listopadu 2017 chystáme přechod na nový aukční portál Elektronické aukce dříví. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme seznámit s jeho průběhem a důležitými termíny.

  • 21.11.2017 je stanoven jako poslední aukční den na původním portále.
  • Od 22.11.2017 do 28.11.2017 včetně bude přerušeno konání všech aukcí.

Toto přerušení využijeme k tomu, abychom Vám zaslali emailovou zprávu, ve které budete vyzváni k aktivaci svých uživatelských účtů, k potvrzení nové registrační smlouvy a udělení nového souhlasu se zpracováním osobních údajů na novém aukčním portále, který naleznete na adrese https://lesycr.vars.cz/aukce.

Emailové zprávy budeme zasílat všem registrovaným uživatelům, pověřeným a oprávněným osobám. Pro možnost účasti v aukcích bude tedy nutné splnit podmínky registrace tj. souhlas s účastí v aukcích musí potvrdit všechny pověřené osoby zájemce.

  • Současně Vám převedeme do nového aukčního portálu všechny údaje o aukcích, ve kterých jste zvítězili nebo se jich zúčastnili.
  • 29.11.2017 v 16:00 budou poprvé zveřejněny aukce a bude zahájen provoz v novém aukčním portále.

O dalších změnách Vás budeme průběžně informovat. Za tým přípravy nového aukčního portálu předem děkujeme za součinnost z vaší strany a věříme, že vše proběhne bez zásadních problémů.

Lesy České republiky, s.p.
VARS BRNO a.s.