INFORMACE O PODANÝCH NABÍDKÁCH

Obdržené náměty v rámci veřejného připomínkového řízení byly zpracovány a následně vyhodnoceny.

Stanoviska a komentáře k zaslaným námětům jsou umístěny ZDE.

V Hradci Králové, dne 2. 6. 2011

Ing. Svatopluk Sýkora
generální ředitel
Lesy České republiky, s. p.