Informace o požadavcích LČR na certifikace pro výběrová řízení

Lesy České republiky nemají ve svém záměru opětovné zavedení povinnosti pro obchodní partnery prokazovat se ve výběrových řízeních certifikáty dle norem ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 9001.

Certifikace C-o-C bude požadována nadále.

V Hradci Králové dne 23.8.2016