Lesy České republiky, s. p. zahajují aukce dříví na pni (nastojato)

Cílem „aukcí nastojato“ je diferencovat přístup ke dříví, zejména umožněním přímého přístupu malým a středním dřevozpracovatelům ke dříví. Jejich konkurenční výhodou je pak regionalita, což ve svém důsledku naplňuje sociální funkce lesů jako jeden ze základních pilířů trvale udržitelného hospodaření, jakož i obsah definovaný „Dřevěnou knihou“.
Lesy České republiky, s. p. připravily na lesních závodech 10 prodejních bloků, které nabídnou do prodeje formou elektronických aukcí dříví na pni (nastojato). Jedná se celkem o cca 3.500 m3 dříví v různých terénních podmínkách, druzích těžeb a dřevin. Aukce proběhnou ve stávajícím elektronickém prostředí – Elektronické aukce dříví na portálu LČR www.lesycr.cz  (EAD). Proběhnou formou holandských sestupných aukcí v druhé polovině září. Zájemci o účast v aukcích nastojato se musí zaregistrovat na EAD (www.lesycr.cz). Stávající uživatelé EAD musí rozšířit svou registraci ve stejném prostředí. Registrace (přeregistrace) spočívá v elektronickém odsouhlasení podmínek aukcí nastojato akceptací registrační smlouvy. Registrace (přeregistrace) bude umožněna od 12. září 2011.