Lesy ČR seznání veřejnost s podmínkami lesnických tendrů 2019+

Podmínky lesnických tendrů 2019 + představí veřejnosti v úterý 25. září od 13 hodin zástupci státního podniku Lesy České republiky.
Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Silvie na ředitelství státního podniku v Hradci Králové (Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové).