Obchodní veřejná soutěž na prodej těžebních zbytků

Dne 20.10.2011 od 10 hodin v sídle LČR proběhlo veřejné otevírání obálek s návrhy podanými v obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření rámcové kupní smlouvy o prodeji těžebních zbytků.
Přehled podaných návrhů naleznete ZDE