Obchodní veřejná soutěž na prodej těžebních zbytků

Dne 31.10.2013 od 10 hodin v sídle LČR proběhlo veřejné otevírání obálek s návrhy podanými v obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření rámcové kupní smlouvy o prodeji těžebních zbytků.

Přehled podaných návrhů naleznete ZDE.