Prezenční aukce dříví nastojato 11.8.2016 KŘ Frýdek Místek

Lesy ČR, s.p. prostřednictvím zprostředkovatele soutěže firma FORESTA SG, a.s., připravují veřejnou obchodní soutěž „Prodej stojících stromů“. Otevřené jednání o ceně bude probíhat na území Krajského ředitelství Frýdek Místek.

Informace pro den jednání o ceně na KŘ Frýdek Místek:

  • Datum a čas: 11.8.2016 v 10:00 hodin
  • Místo konání: Bruntál, Lesy ČR, s.p., zasedací místnost LS Bruntál, Partyzánská 13, PSČ 792 01 ,
    GPS: 49.9874808N, 17.4668503E

V nabídce VOS 91 je 8 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 22.500 m3. V nabídce jsou prodejní jednotky z LS Bruntál, LS Vítkov a LS Opava. Aukční bloky tvoří nahodilá těžba (převážně kůrovcového charakteru) s postupným zadáváním ke zpracování a následné asanaci. Nabídkový katalog ke stažení zde.

Rozvrh dne jednání o ceně:
  • 09:00
  • 10:00
  • 13:00
  • Registrace účastníků
  • Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu
  • Předpokládané ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči

Katalogové listy jednotlivých nabídek včetně kompletní dokumentace jsou zveřejněny na https://www.forestrade.cz

Žádáme účastníky, aby se seznámili s dokumentací a připravili si všechny potřebné dokumenty k registraci. Po zahájení jednání o ceně nebude do sálu již nikdo vpuštěn.

V Hradci Králové 1.8.2016

Ing. Jiří Černík
Vedoucí odboru lesnických zakázek
Email: jiri.cernik@lesycr.cz