Prezenční aukce dříví nastojato 22. 2. 2018 KŘ Liberec

AKTUALIZACE:

Z PJ 3722 byly vyjmuty těžební prvky 312C16a/1 a 312C16a/2 a provedeny přepočty množství pomocí ČSOT i PMK.

Ostatní údaje jsou beze změn.

Lesy ČR, s.p. prostřednictvím zprostředkovatele soutěže firma FORESTA SG, a.s., připravují veřejnou obchodní soutěž „Prodej stojících stromů“. Otevřené jednání o ceně bude probíhat na území Krajského ředitelství Liberec.

Informace pro den jednání o ceně na KŘ Plzeň:

  • Datum a čas: 2. 2018 v 10:00 hodin
  • Místo konání: Kulturní centrum Sever, Žitavská 132, Cvikov, PSČ 471 54,
  • GPS: 7789450N, 14.6339019E

V nabídce VOS 129 je 25 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 14 506 m3 (výpočet pomocí ČSOT – hroubí b.k.). Průměrný předpokládaný objem prodejní jednotky činí 580 m3.

V nabídce jsou prodejní jednotky z LS Ještěd, LS Česká Lípa a LS Jablonec nad Nisou z KŘ Liberec.

Zde je ke stažení Nabídkový katalog.

Rozvrh dne jednání o ceně:

  • 9:00 – 10:00 – Registrace účastníků
  • 10:00 – Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu
  • 12:00 – Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Katalogové listy jednotlivých nabídek včetně kompletní dokumentace jsou zveřejněny na https://www.forestrade.cz.

Ke zjištění objemu v prodejních jednotkách byly dle zadání prodávajícího použity rovnice z Československých objemových tabulek (Petráš, R. – Pajtík, J.: Sústava česko – slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis; 1/1991).

V prodejních jednotkách nabízených hromadným prodejem bylo provedeno svěrkování stromů určených k těžbě (stromy s výčetní tloušťkou nad 8 cm s.k.). Zjišťované tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry.

Výšky byly měřeny s přesností na decimetry a měřeny od paty stromu po vrchol stromu (tzn. neměří se např. až od výšky pařezu nebo se neměří např. jen do výšky hroubí). Každá dřevina má stanoven minimální počet výšek dle počtu svěrkovaných kusů dané dřeviny v těžebním prvku. Naměřené hodnoty byly uvedeny i na kmen vzorníku pod číslo vzorníku ze směru měření výšky.

Pro každou dřevinu byla zkonstruována výšková křivka (Michajlovova funkce) ze změřených vzorníků. Pro každý průměrkovaný strom je vypočtena výška. Do rovnice vstupuje výčetní tloušťka měřená s přesností na 1 mm a výška vypočtená s přesností na 10 cm.

Objem každého stromu je vypočten jako objem hroubí (nikoliv sortimentů) bez kůry s přesností na 0,01 m3 b.k. pomocí rovnic z Československých objemových tabulek (ČSOT).

Zadání aukce dříví prodejních jednotek s hromadným prodejem obsahují nově i přepočet objemu hroubí dle ČSOT na objem obchodních sortimentů dle DP podle Výzkumného projektu Grantové služby LČR – Nástroje pro zpřesnění odhadu výtěže hroubí zjišťované podle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR“ z dat reálných těžebních prvků.

U prodejních jednotek s hromadným prodejem na záložce Popis předmětu v sekci Přílohy jsou zveřejněny také Přílohy zadání aukce PMK, kde jsou uvedeny zásoby vypočtené s využitím metody porostní morfologické křivky. U prodejních jednotek z LS Česká Lípa jsou uvedeny zásoby vypočtené metodou PMK provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. a u prodejních jednotek z LS Ještěd a LS Jablonec nad Nisou firmou IFER – Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. Tyto přílohy budou tvořit i přílohu Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům. V sekci Dokumenty je ke stažení i soubor 129 – Cvikov_PMK s daty PMK ve formátu Excel.

Všech 25 PJ bude nabízeno v soutěži hromadným prodejem.

V Hradci Králové 12.2.2018

Ing. Jiří Černík
Vedoucí odboru lesnických zakázek
Email: jiri.cernik@lesycr.cz