Prezenční aukce dříví nastojato 22.3.2017 KŘ Brandýs nad Labem – západ

Lesy ČR, s.p. prostřednictvím zprostředkovatele soutěže firma FORESTA SG, a.s., připravují veřejnou obchodní soutěž „Prodej stojících stromů“. Otevřené jednání o ceně bude probíhat na území Krajského ředitelství Brandýs nad Labem.

Informace pro den jednání o ceně na KŘ Brandýs nad Labem:

  • Datum a čas: 22.3.2017 v 10:00 hodin
  • Místo konání: zasedací místnost LS Křivoklát, Nechlebárna 43, PSČ, 270 23 Křivoklát
    50.0381244N, 13.8856147E

V nabídce VOS 106 je 11 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 1.829 m3. V nabídce jsou prodejní jednotky z LS Lužná, LS Křivoklát a LS Nižbor.

Nabídkový katalog ke stažení zde.

Rozvrh dne jednání o ceně:
  • 09:00
  • 10:00
  • 13:00
  • Registrace účastníků
  • Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu
  • Předpokládané ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči

Katalogové listy jednotlivých nabídek včetně kompletní dokumentace jsou zveřejněny na https://www.forestrade.cz

Ke zjištění objemu v prodejních jednotkách byly dle zadání prodávajícího použity rovnice z Československých objemových tabulek (Petráš, R. – Pajtík, J.: Sústava česko – slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis; 1/1991).

U prodejních jednotek s hromadným prodejem na záložce Popis předmětu v sekci Přílohy jsou zveřejněny také Přílohy zadání aukce PMK, kde jsou uvedeny zásoby vypočtené s využitím metody porostní morfologické křivky provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.. Tyto přílohy budou tvořit i přílohu Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Žádáme účastníky, aby se seznámili s dokumentací a připravili si všechny potřebné dokumenty k registraci. Po zahájení jednání o ceně nebude do sálu již nikdo vpuštěn.

V Hradci Králové 9.3. 2017

Ing. Jiří Černík
Vedoucí odboru lesnických zakázek
Email: jiri.cernik@lesycr.cz