Prezenční aukce dříví nastojato 7.6. 2017 KŘ Frýdek-Místek

Lesy ČR, s.p. prostřednictvím zprostředkovatele soutěže firma FORESTA SG, a.s., připravují veřejnou obchodní soutěž „Prodej stojících stromů“. Otevřené jednání o ceně bude probíhat na území Krajského ředitelství Frýdek-Místek.

Informace pro den jednání o ceně na KŘ Frýdek-Místek:

  • Datum a čas:  7.6.2017 v 10:00
  • Místo konání: Lesy ČR, s.p., zasedací místnost KŘ Frýdek – Místek, Nádražní 2811, PSČ 738 01 , 49.6806058N, 18.3554969E, Frýdek – Místek

V nabídce VOS 115 je 29 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 69 000 m3. V nabídce jsou prodejní jednotky z LS Bruntál, LS Vítkov, LS Frýdek – Místek a z LS Jablunkov z KŘ Frýdek – Místek.

Velikost prodejních jednotek se pohybuje v rozmezí cca 500 – 5000 m3. Průměrný předpokládaný objem prodejní jednotky činí 2379 m3.

Zde je ke stažení Nabídkový katalog.

Rozvrh dne jednání o ceně:

  • 9:00 – 10:00 – Registrace účastníků
  • 10:00 – Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu
  • 13:00 – Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.

Katalogové listy jednotlivých nabídek včetně kompletní dokumentace jsou zveřejněny na https://www.forestrade.cz
Objem dříví určeného k prodeji byl zjištěn součinem objemu středního kmene a počtu stromů dle porostů. Celkový počet stromů je pouze orientační. Garantovanou veličinou aukce je celková plocha místa těžby.

Všech 29 PJ bude soutěženo za jednotkovou cenu, jedná se o PJ s následným příjmem dříví.

V Hradci Králové 1.6.2017

Ing. Jiří Černík
Vedoucí odboru lesnických zakázek
Email: jiri.cernik@lesycr.cz