Veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na tendry od roku 2014

Na základě uskutečněného veřejného připomínkového řízení ke smluvním podmínkám veřejné zakázky na lesnické činnosti od roku 2014 bylo Lesům ČR zasláno 77 námětů, z nichž cca 1/3 byla částečně nebo zcela akceptována.

Náměty byly zaslány jak profesními lesnickými a dřevozpracujícími svazy, tak jednotlivými podnikatelskými subjekty, které se pravidelně výběrových řízení Lesů ČR o lesnické činnosti účastní.

Aktualizované znění smlouvy je k dispozici zde

V Hradci Králové, dne 5.6.2013

Lesy České republiky, s. p.