Veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na tendry od roku 2015

Dnem 28. 2. 2014 uplynula lhůta stanovená pro zaslání námětů odbornou veřejností k smluvním podmínkám tendrů na lesnické práce na období od roku 2015.

Lesy České republiky, s. p. děkují všem, kteří zaslali své náměty ve stanoveném termínu.

Celkové vyhodnocení připomínkového řízení a zaslaných námětů za účelem přípravy smluvních podmínek vzorové smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách Lesů ČR.

V Hradci Králové, dne 3.3. 2014

Lesy České republiky, s. p.