Zahájení pilotního projektu prodeje dříví nastojato formou prezenčních aukcí

Dne 28.11.2013 byla prostřednictvím zprostředkovatele soutěže f. FORESTA SG, a.s., vyhlášena veřejná obchodní soutěž „Prodej stojících stromů“. Otevřené jednání o ceně bude probíhat:

Datum a čas:

12.12.2013 v 10:00 hodin

Místo konání:

Krajské ředitelství LČR ve Frýdku-Místku, zasedací místnost, Nádražní 2811, 738 01, Frýdek –Místek

Rozvrh dne jednání o ceně:

9:00    Registrace účastníků
10:00    Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek z Nabídkového katalogu
11:00    Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči

Předmět prodeje:

Lesy ČR v rámci dne jednání o ceně nabízejí z Lesní správy Bruntál a Lesní správy Frýdek-Místek celkem 15 prodejních jednotek s předpokládaným objemem 5 100 m3.

Nabízeny jsou mýtní porosty s jednotlivým výběrem popř. vznikem holiny, předmýtní úmyslné těžby do 40 let věku porostu. Lesy ČR ověřují novou metodu prodeje: „Prodej za jednotkovou cenu“, která je vhodná pro kalamitní dříví a probírky. V jednotce č. 323 bude soutěžena cena za jeden m3 těženého dříví s následným příjmem skutečně vytěženého objemu.

Další podrobnosti na: http://www.prodej-drivi-na-pni.cz/nabidka.php?soutez=77  

Dokumenty na: http://www.prodej-drivi-na-pni.cz/dokumenty  

Vítáni jsou všichni účastníci. Připravte si prosím všechny požadované dokumenty pro registraci.

V Hradci Králové 29.11.2013

Ing. Jiří Černík
Vedoucí odboru lesnických zakázek
E-mail: jiri.cernik@lesycr.cz