Změna scénáře aukcí u „Aukcí nastojato“

Vážení obchodní partneři,

chtěli bychom Vás upozornit na postupnou změnu scénáře aukcí u Aukcí nastojato. Již od této středy 13.2.2019 bude většina Aukcí nastojato vyhlášena se scénářem typu „Aukce vzestupná“.

Tento scénář aukce je charakteristický tím, že aukce vyhlášené pro daný týden jsou spuštěny vždy v pondělí v 9:00 hod., přičemž termín ukončení aukce je vždy shodný pro všechny aukce, a to v úterý téhož týdne v 9:00 hod. Více informací k tomu scénáři aukce je uvedeno v Příloze č. 1 ke Smlouvě o podmínkách a pravidlech účasti na elektronických aukcích – Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví, jež je dostupná ke stažení na stránkách aplikace Elektronické aukce dříví v sekci Užitečné informace a dále také na webových stránkách Lesů České republiky, s. p..

Lesy České republiky, s. p.