100 dní ve funkci generálního ředitele Lesů České republiky, s. p.

Generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Jiří Novák, byl ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem jmenován do funkce 11. 12. 2007. Uplynulo již více než 100 dní od jeho jmenování a je tak možné uplynulé tři měsíce zbilancovat. „Situace v oboru, jaká je letos, tady nebyla od 2. světové války. Důvody jsou jednoduché: hypoteční krize v USA, větry Emma a Kirsten a pokles ceny dřevní hmoty v celosvětovém měřítku.“ zhodnotil aktuální situaci generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Jiří Novák. „I přesto se současnému managementu Lesů České republiky, s. p. daří průběžně plnit zadání ministra zemědělství. Podařily se nám tři zásadní věci: dořešit tendry, navázat spolupráci s Konfederací lesnických a dřevozpracujících svazů a zajistit plynulý obchod se dřevím od začátku roku.“ dodal Novák.

 

Další významným krokem vpřed je zahájení decentralizace Lesů České republiky, s. p. posílením pravomocí Krajských inspektorátů. Většina operativně-provozních činností, dosud řízených z úrovně Ředitelství Lesů České republiky, s. p. v Hradci Králové, bude přenesena do působností těchto organizačních složek v kraji. Ruku v ruce s tímto záměrem budou od 1. dubna oficiálně přejmenována na Krajská ředitelství. Termín pro přenesení pravomoci byl stanoven na 31. 12. 2008.

V návaznosti na decentralizaci se současně pracuje na restrukturalizaci podniku tak, aby došlo k snížení pracovníků na Ředitelství Lesů České republiky, s. p. v Hradci Králové. Restrukturalizace je připravena a bude realizována postupně od května tohoto roku.

„Koncepce, s kterou jsem do výběrového řízení šel, je pro mne jasným vodítkem, jakým směrem by se Lesy České republiky, s. p. měly ubírat.“ uzavřel hodnocení dosavadních výsledků Novák.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz