2. ročník výtvarné soutěže pro děti ze škol Jihočeského kraje: „Lesy a příroda kolem nás“

2. ročník výtvarné soutěže„Lesy a příroda kolem nás” vyhlásily v těchto dnech společně Lesy ČR, Krajské ředitelství LČR České Budějovice, ZOO Ohrada a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Druhý ročník výtvarné soutěže má celkem sedm kategorií, ve kterých budou soutěžit děti mateřských, základních, speciálních i uměleckých škol z Jihočeského kraje.

Pořádáním soutěže chceme upozornit na význam lesa, který je přirozenou součástí Jihočeského kraje, domovem pro stovky druhů rostlin a živočichů. Může se tak stát zdrojem poučení i inspirace začínajících výtvarníků, fotografů, hudebníků nebo literátů. Naším cílem je také podpora výtvarné reflexe zážitků dětí získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání,“ vysvětluje Kamil Bjaček, zástupce ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice.

Do soutěže se stejně jako v minulém ročníku organizačně zapojí celá řada místních jihočeských knihoven. Výhodou je, že děti tyto knihovny znají a často také navštěvují.

Knihovny zároveň slouží jako informační místa soutěže a jednotlivé práce v nich děti budou moci do 24. února 2012 odevzdávat.

V rámci soutěže jsou vypsána následující témata:
  • Les
  • Strom
  • Lesní zvíře
  • Lesní rostlina
  • Člověk a les

Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, název a adresa školy, název práce, adresa a kontakt na autora výtvarné práce.

V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny tři nejlepší práce, které budou během března až května v příslušné knihovně veřejně vystaveny. Následně poputují do celokrajského finále, které se uskuteční 7. června příštího roku v budově Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Celkové výsledky budou vyhlášeny na vernisáži, v jejímž průběhu budou předány také odměny vítězům. Oceněné práce zveřejní pořadatelské organizace na svých internetových stránkách a ke shlédnutí budou rovněž v ZOO Ohrada u Hluboké nad Vltavou.

Bližší informace k soutěži lze získat na následujících kontaktech:
  • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Na Sadech 26 – 27, 370 59 České Budějovice – Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz , http://www.cbvk.cz  
  • Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Rudolfovská 88-202, 371 36 České Budějovice – Ing. Kamil Bjaček, e-mail: bjacek.oi28@lesycr.cz , https://lesycr.cz

V Hradci Králové, 21. listopadu 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR,s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.