28. října Lesy ČR slavnostně otevřou novou rozhlednu na Anenském vrchu v Orlických horách

Ve čtvrtek 28. října ve 14 hodin Lesy ČR slavnostně otevřou na Anenském vrchu v Orlických horách zcela novou, 17 metrů vysokou rozhlednu. Oblast je oblíbeným cílem mnoha turistů, kterým doposud chyběl skutečně kvalitní výhled na přilehlé i vzdálenější okolí. Nová rozhledna, ojedinělá v celých Orlických horách, tak tuto „chybičku na kráse“ turistům vynahradí. Rozhledna se nachází v blízkosti obce Říčky, v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji. Stavba je součástí projektu města Rokytnice v Orlických horách a Euroregionu Glacensis nazvaný Projekt lávek a rozhleden na česko-polském pomezí v Orlických horách.

nova-rozhledna-510_210x280.jpgRozhledna by měla přispět k rozvoji cestovního ruchu a do Orlických hor přilákat další milovníky turistiky a krásné přírody. Projekt počítá s výstavbou dalších tří rozhleden v této oblasti nejen na českém, ale také na polském území,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Náklady na stavbu rozhledny dosáhly téměř jednoho a půl milionu korun. Lesům ČR se přitom díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat podporu fondů Evropské unie. Součástí projektu jsou i další doprovodná zařízení, například odpočinková místa či informační tabule, které budou návštěvníky informovat o historii místa, přírodních poměrech a hospodaření Lesů ČR.

Samotná stavba rozhledny trvala necelé tři měsíce, v období přibližně od poloviny července do poloviny října. Na stavbu byly použity jako nosné prvky – sloupy – modříny, zvláště vybrané z porostů ve správě Lesů ČR v oblasti Rychnova nad Kněžnou. Podlaha jednotlivých odpočinkových plošin na rozhledně je ze dřeva dubového, dřevěné výplně zábradlí pak ze dřeva borového.

Pro účastníky slavnostního otevření je připravena limitovaná edice přibližně 200 kusů Pamětních listů. Díky spolupráci s Klubem přátel rozhleden Lesy ČR zajistily pro novou rozhlednu na Anenském vrchu pamětní razítko. Jeho otisk budou moci turisté a zájemci obdržet nejen v den otevření, ale dále průběžně na nedaleké Tvrzi Hanička.

Atmosféru slavnostního otevření rozhledny zpestří i krátký kulturní program a soutěže pro děti. U rozhledny bude stát čestná stráž v dobových uniformách ozbrojených složek první republiky Československé – armáda, finanční stráž, četnictvo. „Připraveným programem se snažíme navázat na prvorepublikovou tradici, jejíž pokračování bylo násilně přerušeno druhou světovou válkou. Po roce 1945 již tato tradice nebyla obnovena,“ uvádí na vysvětlenou Jana Trejtnarová, vedoucí Lesní správy Lesů ČR Rychnov nad Kněžnou.

Nová rozhledna také připomene historii tohoto místa a obnoví dávnou tradici. Kaple s malou rozhlednou totiž na Anenském vrchu stála až do roku 1937. Obě původní stavby však musely ve 30. letech minulého století, v době krátce před začátkem 2. světové války, ustoupit budování těžkého opevnění, které je v dnešní době pro návštěvníky Orlických hor také velkým lákadlem.

V Hradci Králové, 25. října 2010

Zbyněk Boublík 
tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Pozvánka na akci (pdf, 842 kB)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Daný projekt byl financován nejen přímo Lesy ČR, ale také příspěvkem jednoho z operačních programů Evropské unie, který se podniku díky kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat. Z Programu rozvoje venkova byl přiznán 80 % příspěvek ve výši cca 1,156 mil. Kč z celkových způsobilých výdajů.

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.