29 firem v tendru Lesů ČR na lesnické činnosti od roku 2014 podalo celkem 232 nabídek

Nabídky do otevřeného zadávacího řízení Lesů České republiky na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2014+“ podalo celkem 29 firem. Včerejším veřejným otevíráním obálek s došlými nabídkami tak Lesy ČR zahájily vyhodnocování soutěže na zajištění lesnických činností na 31 smluvních územních jednotkách (SÚJ). Jedná se o dobu pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. Nyní začnou nabídky zkoumat hodnotící komise, které by během několika týdnů měly rozhodnout o vítězích.

Mezi zájemci se objevují jak malé, tak i větší podniky. Firmy podaly celkem 232 nabídek. Dvě firmy podaly nabídky na všech 31 SÚJ, některé pak třeba nabídku jen na jednu SÚJ. Průměrně na jednu SÚJ bylo podáno 7 nabídek,“ upřesňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením podniku.

Zakázka je vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Rozhodujícím kritériem bude nabízená cena. Lesy ČR tendr vyhlásily tak, aby práce po podepsání smluv s jednotlivými vítězi mohly začít k datu 1. ledna 2014.

Lesy ČR realizací tohoto tendru pokračují v naplňování tak zvaného senátního systému, kdy podnik každoročně soutěží jednu pětinu spravovaného území. „Tento senátní systém umožňuje každoročně reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených smluv. Pětileté zakázky dávají jak Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do stability celého lesnicko-dřevařského sektoru,“ připomíná Michal Gaube.

Svoji nabídku podalo celkem 29 firem, které se pravidelně soutěží o lesnickou zakázku Lesů ČR účastní. Současného tendru se však neúčastní žádná ze stávajících firem holdingu LESS, v otevřeném zadávacím řízení nepodala ani jedna z těchto firem žádnou nabídku.

Na internetových stránkách Lesů ČR je již zveřejněn soubor nazvaný „Přehled podaných nabídek 2013_08_13

V Hradci Králové 14. srpna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření