4. ročník výtvarné soutěže pro děti ze škol Jihočeského kraje: „Lesy a příroda kolem nás“

4. ročník výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás” vyhlásí zítra ve středu 6. listopadu 2013 Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství České Budějovice a to společně s dalšími organizacemi. Čtvrtý ročník výtvarné soutěže má celkem devět kategorií, ve kterých budou soutěžit děti mateřských, základních, speciálních i uměleckých škol z Jihočeského kraje. Společně s Lesy ČR soutěž vyhlašují Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, ZOO Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a Hřiště BezBot.

Pořádáním soutěže chceme upozornit na význam lesa, který je přirozenou součástí Jihočeského kraje, domovem pro stovky druhů rostlin a živočichů. Může se tak stát zdrojem poučení i inspirace začínajících výtvarníků, fotografů, hudebníků nebo literátů. Naším cílem je také podpora výtvarné reflexe zážitků dětí získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání. Témata soutěže jsou vypsána jak pro jednotlivce, tak pro kolektivy,“ vysvětluje Kamil Bjaček, zástupce ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR České Budějovice.

Do soutěže se stejně jako v uplynulých ročnících organizačně zapojí celá řada místních jihočeských knihoven. Výhodou je, že děti tyto knihovny znají a často také navštěvují. Knihovny zároveň slouží jako informační místa soutěže a jednotlivé práce v nich děti budou moci do 21. února 2014 odevzdávat.

V rámci soutěže jsou vypsána následující témata:
  • Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě – jednotlivci
  • Člověk a les – jednotlivci
  • Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivy
  • Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl…- jednotlivci
  • Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotlivci
  • Přírodní herbář – kolektivy

Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, název a adresa školy, název práce, adresa a kontakt na autora výtvarné práce.

V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až květen 2014 výstava výtvarných prací a zároveň budou vybrány tři nejlepší práce v každé obsazené kategorii, které postoupí do krajského finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Zde při vernisáži dne 4. června 2014 budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům. Oceněné práce zveřejní pořadatelské organizace na svých internetových stránkách.

Bližší informace k soutěži lze získat na následujících kontaktech:

V Hradci Králové 5. listopadu 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření