46. Mistrovství Evropy v loveckém brokovém parkúru tentokrát v ČR

Šampionát proběhne od 23. do 26. května v okolí středočeského konopišťského zámku

Hlavní organizátor: Lesy České republiky, s.p.

PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ – VÝSLEDKY

V ČR proběhne ve dnech 23. – 26. května 46. Mistrovství Evropy v loveckém brokovém parkúru. Z hlediska počtu mezinárodních účastníků půjde o jednu z největších sportovních událostí letošního roku. Místem konání bude okolí zámku Konopiště a Konopišťská bažantnice, v okrese Benešov, ve Středočeském kraji.

O pořádání ME v ČR rozhodla Mezinárodní federace sportovního střelectví F.I.T.A.S.C. za podpory české Asociace střelců na asfaltové terče ASAT. Hlavním organizátorem šampionátu je státní podnik Lesy České republiky, který má s pořádáním takto významných událostí bohaté zkušenosti. Před šesti lety podnik organizoval dokonce mistrovství světa. Slavnostní zahajovací ceremoniál, jehož nedílnou součástí je i průvod jednotlivých národních týmů, se uskuteční ve středu 22. května od 17.30 hodin v přírodním divadle na Konopišti. Záštitu nad šampionátem převzal ministr zemědělství Ing. Petr Bendl.

Projevené důvěry si vážíme a uděláme vše pro to, aby mistrovství Evropy proběhlo hladce a ke spokojenosti nejen přihlášených závodníků, ale také diváků,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR. „V dostatečném předstihu se nám podařilo zajistit všechny potřebné náležitosti včetně sestavení a odsouhlasení plánu linií a střelišť, zajištění týmu 50 rozhodčích s mezinárodními zkušenostmi i významných partnerů soutěže. Velmi atraktivní bude šampionát pro diváky. A to nejen díky okolí konopišťského zámku, ale i vzhledem k nabízenému servisu. Vstupné i parkování aut na vyhrazených místech bude bezplatné, stejně jako návazná kyvadlová doprava. Parkúr bude současně postaven tak, aby diváci na závodníky dobře viděli. Šampionát celkově přispěje k rozvoji regionální turistiky i propagaci myslivosti a lovecké turistiky u Lesů ČR,“ doplňuje Michal Gaube.

Přijede více než 800 závodníků z 27 evropských zemí

Mezi národnostmi jsou nejvíce zastoupeni Angličané, Rusové, Francouzi, Švédové, Němci, ale také naše reprezentace. K hlavním favoritům patří díky více než padesátileté tradici loveckého parkúru Angličané, kteří se dlouhodobě umisťují na špici tabulek a vítězí ve všech významnějších závodech. V poslední době se zlepšují i ruští závodníci.

Z významných střelců, kteří se šampionátu zúčastní, je možné jmenovat například vícenásobného mistra ČR v loveckém parkúru a trojnásobného evropského šampiona v lovecké kombinaci Pavla Zázvorku. Přijede i několikanásobný mistr světa a Evropy v loveckém parkúru, mimo jiné i vítěz mistrovství Evropy pořádaného v ČR v roce 2004, Angličan George Digweed. A chybět nebude ani další Angličan Richard Faulds, olympijský vítěz v double trapu z olympijských her v Sydney v roce 2000, mistr světa z roku 2007 a mistr Evropy 2003.

Závodníci budou mít k dispozici celkem osm střeleckých linií. Centrem soutěží se stane Nová myslivna na Konopišti, která společně s Konopišťskou bažantnicí nabízí závodníkům i jejich týmům odpovídající zázemí.

Vzpomínka na světový šampionát 2007

Pověření k uspořádání letošního mistrovství Evropy získaly Lesy ČR i díky pozitivním ohlasům na 29. Mistrovství světa v loveckém parkúru z roku 2007, které podnik pořádal. Šampionátu se tehdy zúčastnilo 1002 střelců a střelkyň z 31 zemí, kteří soutěžili v pěti kategoriích jednotlivců a družstev. Tímto vysokým počtem účastníků překonalo mistrovství magickou hranici jednoho tisíce soutěžících a stalo se nejen nejpočetněji obsazeným mistrovstvím světa v celé své historii, ale také největší světovou sportovní akcí pořádanou v roce 2007 v České republice. Představitelé F.I.T.A.S.C. a především samotní účastníci při závěrečném vyhlašování vítězů vysoce ocenili kvalitní přípravu a perfektní organizaci celého mistrovství. Lesům ČR také vyslovili upřímné poděkování za bezchybný průběh celé této mimořádně náročné světové sportovní akce.

Co je lovecký parkúr?

Střelecká disciplína s tradicí delší než 50 let. Kolébkou tohoto sportu je Anglie a dnes patří mezi velmi populární střelecké sporty na celém světě. Použité spojení „golf“ mezi střeleckými disciplínami není nadsázka. Lovecký parkúr je sice střelba na asfaltové terče, ale probíhá vždy ve volné přírodě. Svým stylem je tato disciplína velmi blízká lovu. Různé druhy terčů imitují chování a pohyb lovné zvěře při samotném lovu a zvěř navíc připomínají i svými názvy. A tak závodníci střílí na terč zajíc, kachna, na vysoké terče imitující lov na husy a mnohé další. Při závodě střelci rozdělení do skupin po šesti, jeden až čtyři dny prochází veškerá střelecká stanoviště. Tímto stylem je tedy lovecký parkúr opravdu velmi blízký golfu.

V České republice se parkúr dostal ke slovu až po roce 1990. Zatímco v západní Evropě je v každém státě zhruba 3 až 5 parkúrových střelnic a základna střelců je opravdu masová, je u nás v tomto okamžiku pouze jediná parkúrová střelnice splňující všechna náročná kritéria dle evropského standardu mezinárodní organizace F.I.T.A.S.C. Jde o parkúrovou střelnici Vráž, v okrese Benešov, ve Středočeském kraji, jejímž provozovatelem jsou Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště.

15. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz