8 měsíců po kalamitě Kyrill

K 19. září 2007 státní podnik Lesy České republiky z původně odhadovaných 5,1 milionu m3 již zpracoval 96,6 % objemu, tj. více než 4,9 mil. m3. Z Kyrilla zbývá zpracovat ještě přibližně 170 tisíc m3.

Spolu s následnými větrnými epizodami je celková kalamita odhadována na 5,76 mil. m3 (74 % plánované roční těžby), přičemž škody z minulého týdne se dále upřesňují. Celkem bylo od počátku roku zpracováno 5,3 mil. m3 a zbývá zpracovat okolo 470 tisíc m3.

Na většině organizačních jednotek je již kalamita Kyrill zpracována nebo je zpracování dokončováno. Největší zůstatek je na lesní správě Nové Hrady, kde byl také objem kalamity největší – 680 tisíc, což je přibližně pětinásobek běžné roční těžby. Zde zbývá zpracovat včetně nové kalamity asi 112 tisíc m3. Předpokládáme, že i zde zpracování dokončíme do konce roku 2007.

Lesy České republiky, s. p. současně monitorují výskyt kůrovců na smrku. V souvislosti s kalamitou Kyrill nedošlo nikde ke kalamitnímu přemnožení těchto škůdců. K zabránění přemnožení kůrovců bylo u Lesů ČR, s. p. do konce srpna použito 42,4 tisíc lapačů a položeno 178,5 tisíce lapáků a asanováno 526,7 tisíc m3 kůrovcem napadeného dříví.

V Hradci Králové 19.září 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.