Akce s Lesy ČR od pátku 10. října do soboty 25. října 2014

 • Festival dětských knih, časopisů a her, pátek 10. října (9 – 18 h) – sobota 11. října 2014 (9 – 16 h), České Budějovice, Jihočeský kraj, budova a zahrada Jihočeské vědecké knihovny, Na Sadech 27
 • Lesnický den v Železných horách, sobota 11. října 2014, 10.00 – cca 13.00 hodin, areál letního tábora Běstvina v obci stejného jména, okres Chrudim, Pardubický kraj
 • Mistrovství ČR 2014 v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní, sobota 11. – neděle 12. října 2014, osada Olšina u obce Horní Planá, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
 • Liščí stopou, open air projekt pro děti i dospělé k 90. výročí premiéry opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky, neděle 12. října 2014, 13 – 18.30 hodin, park Lužánky Brno (městská část Brno střed)
 • Den stromů aneb zasaďte si vlastní strom v Zooparku Chomutov, sobota 18. října 2014, 11 – 15 hodin, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov
 • Svatohubertská mše, sobota 18. října 2014, od 13 do 15.30 hodin, kostel Nejsvětější Trojice, obec Malá Morávka, sobota 18. října 2014, od 15.30 hodin, klub Ferrum Form, obec Malá Morávka, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj
 • Den stromů v lesonické oboře, středa 22. října 2014, od 9 hodin, obec Lesonice, okres Třebíč, Kraj Vysočina
 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Festival dětských knih, časopisů a her, pátek 10. října (9 – 18 h) – sobota 11. října 2014 (9 – 16 h), České Budějovice, Jihočeský kraj, budova a zahrada Jihočeské vědecké knihovny, Na Sadech 27

Populárně – naučná akce pro veřejnost na téma hraní, čtení, listování a zábava. Součástí je zajímavý doprovodný program. Lesy ČR mají na místě společně s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů svůj informační stánek a zajišťují aktivity v rámci lesní pedagogiky. Hlavní pořadatel: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

 • Lesnický den v Železných horách, sobota 11. října 2014, 10.00 – cca 13.00 hodin, areál letního tábora Běstvina v obci stejného jména, okres Chrudim, Pardubický kraj

Na malé i velké návštěvníky čeká v průběhu události zajímavý program: stezka pro děti, ukázka výcviku dravců a lesních prací, lukostřelba, výstava mysliveckých trofejí, jízda s koňským spřežením, ukázka stromolezectví. Akci pořádají Lesy ČR, Lesní správa Nasavrky.

 • Mistrovství ČR 2014 v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní, sobota 11. – neděle 12. října 2014, osada Olšina u obce Horní Planá, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Lesy ČR jsou společně s obcí Horní Planá partnery akce. Hlavní pořadatelé: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Asociace chovatelů koní ČR a Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ČR. Program: sobota – soutěž jednospřeží; neděle – soutěž dvojspřeží. V rámci doprovodného programu bude v neděli na místě od 9 hodin informační stánek Lesů ČR a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů s aktivitami lesní pedagogiky.

 • Liščí stopou, open air projekt pro děti i dospělé k 90. výročí premiéry opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky, neděle 12. října 2014, 13 – 18.30 hodin, park Lužánky Brno (městská část Brno střed)

Lesy ČR, Krajské ředitelství Brno a Lesní správa Černá Hora, jsou partnerem projektu. Realizací zábavně – vzdělávacího projektu mají návštěvníci šanci se aktivně zapojit do tematiky opery Leoše Janáčka a prostřednictvím příjemného zážitku v přírodě mohou po své cestě – po liščí stopě – plnit zábavné úkoly a seznamovat se s jednotlivými tematickými okruhy. Na závěr celého programu budou mít účastníci možnost zhlédnout animovanou verzi opery a samozřejmě nebude chybět narozeninový dort pro lišku.

Hlavním organizátorem a pořadatelem projektu je občanské sdružení Opera na cestách. Lesy ČR se akce účastní s program nazvaným „Ze života lišek a jiné lesní havěti aneb co skladatel všechno potřebuje vědět před psaním opery“, který bude probíhat v parku Lužánky.

Cílem projektu je připomenout široké veřejnosti nejen premiéru světoznámé opery, ale také další osobnosti, události a místa spojená se vznikem díla. Zaměření není jen čistě na uměleckou stránku, neboť stejně jako skladatel se snažil zjistit při komponování opery něco ze života lišek, část projektu je věnována rovněž reálným předlohám díla – skutečným zvířecím obyvatelům moravských lesů. Detaily na internetové stránce http://www.operanacestach.cz.

 • Den stromů aneb zasaďte si vlastní strom v Zooparku Chomutov, sobota 18. října 2014, 11 – 15 hodin, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, Chomutov

Lidé jsou zváni k účasti na akci, aby si mohli připomenout význam stromů a případně si v zooparku strom také zasadit. Stromy pro výsadbu: dub lesní, dub zimní, buk lesní, lípa malolistá, vrba, okrasný keř. Pro zájemce bude zajištěna sazenice, místo i nářadí. Na sázení stromu je nutné se předem objednat prostřednictvím elektronické adresy ekolog@zoopark.cz nebo telefonu 777 551 893. Cena jedné sazenice je 200,- Kč. Součástí akce je doprovodný program v podobě soutěží pro děti, her a ukázek různých stromů s Lesy ČR. Událost společně pořádají Podkrušnohorský zoopark Chomutov a Lesy České republiky, s.p.

 • Svatohubertská mše, sobota 18. října 2014, od 13 do 15.30 hodin, kostel Nejsvětější Trojice, obec Malá Morávka, sobota 18. října 2014, od 15.30 hodin, klub Ferrum Form, obec Malá Morávka, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Mši budou doprovázet myslivečtí trubači Rabštejn. Od 15.30 hodin se pak v klubu Ferrum Form uskuteční výstava fotografií a ukázky vábení zvěře. Doprovodný program: ukázky vábení zvěře, výstava fotografií, sokolníci, stánek LČR.

 • Den stromů v lesonické oboře, středa 22. října 2014, od 9 hodin, obec Lesonice, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Programem budou odborně provázet lesní pedagogové Krajského ředitelství Lesů ČR Jihlava a pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice. Akce je určena především pro žáky základních škol.

Žáci se na jednotlivých stanovištích při procházce lesem dozví spoustu nového a zajímavého o stromech a lesním hospodářství či o myslivosti. Uvidí například sovy, orla, supa a další dravce ze záchranné stanice IKAROS. Budou moci též shlédnout ukázku dopravy dřeva v lese koňským potahem. Naučí se, jak les vysázet, a jak o něj pečovat, zvláště o staré památné stromy, kterých je v lesonické Oboře úctyhodných 44. Vyzkouší si vyrobit ptačí budku a na závěr nebude chybět posezení u ohně při opékání špekáčků. V rámci akce je zároveň vyhlášena soutěž o nejlepší výtvarné či modelářské ztvárnění motivu stromu (nutno přivézt s sebou). Nejzdařilejší výtvory budou na místě odměněny. Akce pořádají společně Lesy České republiky, s. p., a Městský úřad Moravské Budějovice.

 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Součástí akce je prodej ryb na hrázi rybníka, vystoupení trubačů, dětská tombola a lesní stezka, na které si zejména děti budou moci ověřit své znalosti o lese a jeho obyvatelích. Po celý den bude k dispozici občerstvení. Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Javorník.

V Hradci Králové, 10. října 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření