Akce s Lesy ČR od pátku 14. listopadu do čtvrtka 4. prosince 2014

  • pátek 14. 11. 2014, od 18.30 hodin – Svatohubertská mše, kostel sv. Jana Křtitele, lokalita Domašov u Bělé pod Pradědem, okres Jeseník, Olomoucký kraj
  • neděle 16. 11. 2014, od 16.00 hodin – Svatohubertská mše, kostel Nanebevzetí Panny Marie, lokalita Neratov u Bartošovic v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj středa 26. 11. 2014
  • středa 26. 11. 2014 – 3. ročník Králické ozvěny ekofilmu a 3. ročník soutěže o nejzajímavější film na téma „Člověk v krajině – včera, dnes a zítra“, kulturní dům Na Střelnici, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
  • čtvrtek 4. 12. 2014, od 17.00 hodin – vernisáž k zahájení výstavy „Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013“, Galerie mladých Vlastivědného muzea v Šumperku, Hlavní třída 22, město Šumperk, Olomoucký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

na 3. listopadu každoročně připadá svátek svatého Huberta – patrona všech lesníků a myslivců

Lesníci a myslivci si svátek svého patrona, svatého Huberta, připomínají řadou veřejných akcí, mezi které neodmyslitelně tradiční svatohubertské mše.

Hned dvě mše se uskuteční v následujících dnech:

  • pátek 14. listopadu 2014, od 18.30 hodin – Svatohubertská mše, kostel sv. Jana Křtitele, lokalita Domašov u Bělé pod Pradědem, okres Jeseník, Olomoucký kraj

 – v průběhu mše vystoupí soubor loveckých trubačů Lesů ČR, Lesní správy Jeseník pod vedením Renáty Jeřábkové; pěvecký sbor při obci Bělá pod Pradědem pod vedením PaedDr. Hany Zápecové; Josef Bartušek, člen Řádu svatého Huberta – Svatohubertská legenda. Událost se koná za účasti Lesů ČR, Lesní správy Jeseník. Mši bude celebrovat P. Mgr. Janusz Romanski.

  • neděle 16. listopadu 2014, od 16.00 hodin – Svatohubertská mše, kostel Nanebevzetí Panny Marie, lokalita Neratov u Bartošovic v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

 – vystoupí Trubačský soubor Markazíni a rychnovský pěvecký sbor Carmina Alta. Akce je pořádána ve spolupráci Lesů ČR, Lesní správy Rychnov nad Kněžnou, Sdružením Neratov a Římskokatolickou farností Neratov.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE:

  • středa 26. listopadu 2014 – 3. ročník Králické ozvěny ekofilmu a 3. ročník soutěže o nejzajímavější film na téma „Člověk v krajině – včera, dnes a zítra“, kulturní dům Na Střelnici, obec Králíky, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Akce proběhne za aktivní účasti Lesů ČR, Krajského ředitelství Šumperk. Hostem letošního festivalu bude režisér, scénárista a autor večerníčků Václav Chaloupek společně s dramaturgem a spisovatelem Jaromírem Šlosarem.

Program: 8.30 – 12h – program pro žáky místní školy a veřejnost. Promítání snímků, z nichž některé byly oceněny letošní rok na Ekofilmu v Ostravě. Beseda s Václavem Chaloupkem; 16 h – pro veřejnost – promítání ukázky vítězného filmu z Ekofilmu 2014 v Ostravě „Stopy války“; vyhlášení výsledků soutěže na téma „Člověk v krajině – včera, dnes a zítra“; promítání vítězného snímku; beseda s Václavem Chaloupkem a Janem Šlosarem.

Událost pořádají: AOPK ČR – SCHKO Jeseníky; město Králíky; klub Na Střelnici Králíky; Společnost přátel přírodě blízkého lesa.

  • čtvrtek 4. prosince 2014, od 17.00 hodin – vernisáž k zahájení výstavy „Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013“, Galerie mladých Vlastivědného muzea v Šumperku, Hlavní třída 22, město Šumperk, Olomoucký kraj

V rámci výstavy „Lesy KŘ Šumperk objektivem lesníků 2013“ bude od 4. prosince 2014 do 15. února 2015 vystaveno v sále Galerie mladých Vlastivědného muzea v Šumperku 48 fotografií, na kterých je zachycen les, jak ho vidí ti, jejichž nejen profesní život je s lesem spojen často už několikátou generaci.

Fotografie tvoří výběr z bezmála 200 snímků, které poslali do soutěže zaměstnanci 7 lesních správ Lesů České republiky organizačně začleněných pod Krajské ředitelství Šumperk. 12 lesníků – fotografů posílalo během března až května 2013 snímky do 4 tematicky rozlišených kategorií: “Člověk v lese“, „Voda v lese“, „ Lesní fauna a flóra“a „Les v našem kraji“.

Tříčlenná komise vybrala vítěze každé kategorie a sestavila kolekci snímků, které byly graficky zpracovány, vytištěny a zarámovány. Vznikla tak „putovní výstava“, kterou si už od září 2013 měli možnost prohlédnout účastníci různých veřejných akcí. Snímky byly nejprve prezentovány veřejnosti v olomouckých Smetanových sadech na tradiční podzimní akci „Oslavy lesa na Floře“, dále pak ve Střední lesnické škole v Hranicích. V únoru 2014 je obdivovali klienti Střediska ekologické výchovy Švagrov. Fotografie shlédli také tuzemští i zahraniční návštěvníci Městského kulturního střediska Javorník nebo výstavních prostor hanušovického pivovaru. Ozdobily rovněž jednací sál Krajského úřadu Olomouckého kraje a vestibul budovy ředitelství Lesů České republiky v Hradci Králové.

Nakonec výstava doputuje zpět do místa, kde vznikla – do Šumperka. Nedaleko odtud totiž žije autor, pro jehož fotografie byla v rámci soutěže dodatečně vytvořena mimořádná kategorie nazvaná „Fotografie pana Antonína Říhy“. Snímky tohoto lesníka – důchodce, mající profesionální úroveň, byly v rámci výstavy prezentovány samostatně, vždyť věhlas tohoto fotografa přesáhl už dávno hranice České republiky. Z fotografií pana Říhy a všech ostatních autorů vyzařuje láska a respekt k životu, lesnické profesi a také schopnost vidět každodenní, a přesto neobyčejnou krásu lesa.

Přijďte se proto také Vy podívat na les přes objektiv fotoaparátu lesních hospodářů a citlivých obdivovatelů přírody.

V Hradci Králové, 13. listopadu 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření