Akce s Lesy ČR od soboty 12. do soboty 19. července 2014

  • Den stromů a Den s Lesy ČR na hradě Lukově, sobota 12. července 2014, 10 – 17 hodin, v blízkosti obce Lukov, okres Zlín, Zlínský kraj
  • Portášské slavnosti, sobota 12. července 2014, obec Valašská Bystřice (venkovní amfiteátr a přilehlé okolí), okres Vsetín, Zlínský kraj
  • 5. Dětský den s Lesy ČR na hradě Valečov, sobota 19. července 2014, 10 – 16 hodin, hrad Valečov u obce Boseň, blízko Mnichova Hradiště, Český ráj, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

  • Den stromů a Den s Lesy ČR na hradě Lukově, sobota 12. července 2014, 10 – 17 hodin, v blízkosti obce Lukov, okres Zlín, Zlínský kraj

Jde o velmi pěknou a již tradiční akci pro děti, jejich rodiče i širší veřejnost. Na návštěvníky čeká bohatý program jako zážitkové stromolezení pro děti, lovecká lukostřelba, naučně zábavná stezka lesem, soutěž v řezání dřeva, výsadba nového stromu přímo na hradě, ukázka sokolnictví, tvořivé dílničky, výstava fotografií ptáků okolní krajiny, koncert skupiny Stromy, čajovna, infostánek a výstava Chraňme aleje. Událost společně pořádají Lesy ČR, statutární město Zlín a Spolek přátel hradu Lukova. V případě nepříznivého počasí se akce konat nebude.

  • Portášské slavnosti, sobota 12. července 2014, obec Valašská Bystřice (venkovní amfiteátr a přilehlé okolí), okres Vsetín, Zlínský kraj

Lesy ČR jsou v zastoupení své Lesní správy Rožnov pod Radhoštěm partnerem slavností. V daný den bude moci veřejnost shlédnout hlavní program slavností, v jehož rámci se představí folklórní soubory, skupina historického šermu a proběhne přehlídka historických vojenských jednotek, bitevní ukázka „Ve spárech orla“, divadelní představení nebo slavnostní přijímání do sboru Portášů. Dopoledne se děti se svými rodiči mohou účastnit zajímavých soutěží. Večer Portášské slavnosti pokračují vatrou a veselicí u cimbálovky.

  • 15. Dětský den s Lesy ČR na hradě Valečov, sobota 19. Července 2014, 10 – 16 hodin, hrad Valečov u obce Boseň , blízko Mnichova Hradiště, Český ráj, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Akce pořádaná Lesní správou Lesů ČR Nymburk je nejen pro děti, ale samozřejmě i jejich rodiče a další dospělé.

V malebné krajině Českého ráje budou děti během dopoledne, zhruba od 10 do 12 hodin, na přibližně kilometrové trase vedoucí lesem kolem hradu, soutěžit ve sportovně vědomostních disciplínách. Budou poznávat například listy stromů, řezat dřevo a šplhat na laně. Pokusí se určovat i stopy zvěře, ptactvo, rostliny, rozlišit, co do lesa nepatří anebo se strefovat šiškami do figuríny medvěda. Splnění úkolu bude na každém stanovišti potvrzeno razítkem do účastnické listiny. Za získání pěti razítek obdrží každý účastník od Lesů ČR malý dárek. Všechna startovní čísla se navíc stanou součástí slosování o drobné ceny.

Další návštěvníci Dětského dne s Lesy ČR budou moci od 12.45 hodin v přírodním amfiteátru pod hradem Valečovem shlédnout ukázku vábení zvěře a následně i sokolnictví. Přibližně ve 14.30 hodin pak na letní scéně amfiteátru začne pohádková inscenace „Skřítci v údolí“ v nastudování Divadla Minaret Praha.

V Hradci Králové 9. července 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření