Akce s Lesy ČR od soboty 20. září do soboty 25. října 2014

 • Den s Lesy ČR u příležitosti slavnostního zakončení 17. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále, sobota 20. září 2014, 12- 16.30 hodin, česko-rakouský hraniční přechod Ježová/Iglbach, Šumava, lesnický revír Lesů ČR Svatý Tomáš, cca 16 kilometrů od obce Přední Výtoň, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
 • Hubertský den, úterý 23. září 2014, od 9 hodin zámek sv. Hubert, který se nachází při silnici z Jesenice do Čisté pod Plávečským vrchem v oboře zámek, okres Rakovník, Středočeský kraj
 • STRAŠIOLYMPIÁDA ANEB TO BY NIKDO NEVYMYSLEL A NIKDY BY NECHTĚL, sobota 27. září 2014, od 13.00 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj
 • III. FESTIVAL DŘEVA, největší dřevorubecká show v Severních Čechách, sobota 27. září 2014, od 13.00 hodin, areál Letního kina, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Den s Lesy ČR u příležitosti slavnostního zakončení 17. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanále, sobota 20. září 2014, 12 – 16.30 hodin, česko-rakouský hraniční přechod Ježová/Iglbach, Šumava, lesnický revír Lesů ČR Svatý Tomáš, cca 16 kilometrů od obce Přední Výtoň, okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

Na hraničním přechodu Ježová/Iglbach bude pro návštěvníky připraven bohatý kulturní program v podobě folklórních vystoupení, lidové muziky, ukázek plavení dříví, lidových tržišť či soutěží pro děti i dospělé. Představena budou také lidová řemesla: předení na kolovrátku, paličkování, řezby do kůry nebo výroba dřevěných hraček. Událost organizují Lesy ČR, Správa toků oblasti povodí Vltavy.

 • Hubertský den, úterý 23. září 2014, od 9 hodin zámek sv. Hubert, který se nachází při silnici z Jesenice do Čisté pod Plávečským vrchem v oboře zámek, okres Rakovník, Středočeský kraj

Tato událost je určená výhradě předem přihlášeným školním kolektivům. Pracovníci Lesů ČR, Lesní správy Lužná, pro děti chystají následující program: projížďky na koních; kynologie; naučná poznávací stezka; sokolnictví; trubači. Občerstvení zajištěno.

 • STRAŠIOLYMPIÁDA ANEB TO BY NIKDO NEVYMYSLEL A NIKDY BY NECHTĚL, sobota 27. září 2014, od 13.00 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, blízko Dvora Králové nad Labem, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Sobota netradičních disciplín a soutěží pro děti i dospělé. Nespočet disciplín a soutěží, část stanovišť je kryta proti nepřízni počasí. Hodnotné ceny, legrace a zážitky.

Výběr z připravovaného programu: vystoupení hudebních skupin; žonglér; kouzelník; orientální tanečnice; šermíři; karate; loutkové divadlo; jízdy na voze taženém koňmi; pokus o zdolání rekordu: složení největší papírové lodičky na Královéhradecku. Předpokládaný konec v 18 hodin. Každé malé strašidlo v kostýmu obdrží strašidelný dárek.

Akci organizují Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Dvůr Králové, spolek FIMRÁRUM, obec Vítězná, skauti Dvůr Králové, dětská šermířská skupina LEGENDA AUREA a další pořadatelé.

 • III. FESTIVAL DŘEVA, největší dřevorubecká show v Severních Čechách, sobota 27. září 2014, od 13.00 hodin, areál Letního kina, Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Lesy ČR se do akce zapojují jako jeden z účastníků a současně generální partner. Hlavním partnerem jsou Vojenské lesy a statky ČR. Události se Lesy ČR v zastoupení svého Krajského ředitelství Teplice zúčastní formou vlastní naučné a poznávací expozice.

Na programu festivalu bude dále závod sportovních dřevorubců, řada soutěží pro děti v netradičních disciplínách, dražba dřevěné sochy, vystoupení hudební skupiny, zvěřinové hody, jarmark řemesel, lesní pedagogika a dílničky pro děti, soutěže, atrakce.

Festival dřeva vznikl na platformě poznání a neutichajícího zájmu široké veřejnosti o les, dřevo a přírodní zdroje. Klade si za cíl informovat širokou veřejnost o přírodě, lese a rozvíjet vztah místních komunit k prostředí, kde žijí.

Festival dřeva chce ukázat dřevo ve všech jeho podobách. Demonstrativní formou informovat veřejnost o ekologii, přírodě a přírodních materiálech. Význam a využití přírodních zdrojů v životě člověka. Zejména děti se mohou osvětou dozvědět poučné informace.

 • Oslavy lesa na Floře aneb Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi, 4. ročník, sobota 4. října 2014, 10.00 – 16.00 hodin, Výstaviště Flora Olomouc – Rudolfova alej, altán uprostřed aleje ve Smetanových sadech, město Olomouc, Olomoucký kraj

Lesy České republiky, s. p., Krajské ředitelství Šumperk, jsou společně s Olomouckým krajem hlavními organizátory uvedené populárně naučné akce. Událost je určena široké veřejnosti, například rodinám s dětmi. Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o trvale udržitelném hospodaření v lesích a sloužit k jeho propagaci. Událost je dále pojímána jako oslava lesů a připomenutí jejich významu pro každého obyvatele regionu.

V průběhu soboty na malé i velké návštěvníky čeká zábavné poučení o lese a přírodě – živá hudba, ukázky práce včelaře, aktivity s mysliveckou tématikou, soutěže, kvízy a hry s lesnickou tématikou o drobné ceny. Na 18 stanovištích podél Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech bude připraveno poznávání dřevin, prezentace péče o les, ukázky práce s motorovou pilou, dřevořezbářství a sochání ze dřeva, lesní zážitkový chodník, keltský horoskop, rýžování českých granátů, poradenství pro drobné vlastníky lesa, vystoupení loveckých trubačů, mysliveckých kynologů, živá hudba a další.

V pátek 3. října dopoledne se v místě uskuteční speciální lesnicko – enviromentální osvětový program pro předem přihlášené školy, který zábavnou formou poskytne informace o způsobu péče o lesní ekosystémy a bude prezentovat význam lesa pro krajinu a život člověka v ní.

Mezi partnery akce patří například Ministerstvo zemědělství, město Olomouc, Česká lesnická společnost nebo Vojenské lesy a statky ČR. Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách www.olomouc.eu, www.kr-olomoucky.cz, www.lesycr.cz.

 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Součástí akce je prodej ryb na hrázi rybníka, vystoupení trubačů, dětská tombola a lesní stezka, na které si zejména děti budou moci ověřit své znalosti o lese a jeho obyvatelích. Po celý den bude k dispozici občerstvení. Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Javorník.

V Hradci Králové 19. září 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření