Akce s Lesy ČR od soboty 25. října do neděle 9. listopadu 2014

 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj
 • Slavnostní otevření nového ALTÁNU U TVRZE BOUDA, pondělí 27. října 2014, 14 hodin, nedaleko obce Těchonín, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
 • 1. 11. 2014, 11 hodin – Svatohubertská mše, u Kaple Panny Marie Ochranitelky Maria Schütz ve Vranově nad Dyjí, okres Znojmo, Jihomoravský kraj
 • 7. 11. 2014, od 18 hodin – Svatohubertská mše v Chrámu Zvěstování Panny Marie ve městě Štenrberk, okres Olomouc, Olomoucký kraj
 • 9. 11. 2014, od od 15 hodin – VII. Svatohubertská mše, kaple sv. Huberta v Bořím lese u Valtic, okres Břeclav, Jihomoravský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Výlov Velkého rybníka u obce Černá Voda, sobota 25. října 2014, 9 – 15 hodin, Velký rybník, obec Černá Voda, okres Jeseník, Olomoucký kraj

Součástí akce je prodej ryb na hrázi rybníka, vystoupení trubačů, dětská tombola a lesní stezka, na které si zejména děti budou moci ověřit své znalosti o lese a jeho obyvatelích. Po celý den bude k dispozici občerstvení. Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Javorník.

 • Slavnostní otevření nového ALTÁNU U TVRZE BOUDA, pondělí 27. října 2014, 14 hodin, nedaleko obce Těchonín, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Lesy České republiky, s. p., v těchto dnech dokončily za skoro 600 tisíc korun výstavbu odpočinkového altánu u tvrze Bouda u Těchonína na Ústeckoorlicku. Altán je masivní dřevěné konstrukce s krytým ohništěm a posezením pro turisty a návštěvníky Tvrze Bouda a lesů pod Suchým vrchem. Pro méně pohyblivé návštěvníky, kteří nebudou moci absolvovat poměrně dlouhou trasu k tvrzi pěšky, bude v Těchoníně u Konzumu přistaven ve 13.30 hodin autobus, který bude směřovat k Tvrzi Bouda. Na akci vystoupí Podorlický dětský pěvecký sbor z Jablonného nad Orlicí a trubači Lesní správy Lesů ČR Lanškroun, rovněž bude připraven drobný program pro děti. Slavnostního otevření se zúčastní hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Akci pořádají Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun ve spolupráci se Společností přátel Československého opevnění. Realizace probíhala v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

3 . listopadu je svátek svatého Huberta – patrona všech lesníků a myslivců

Právě v těchto dnech si lesníci a myslivci připomínají svátek svého patrona, svatého Huberta, který připadá na den 3 .listopadu. Tento svátek je doprovázen zajímavými akcemi.

tři akce věnované této události se uskuteční v následujících dnech:

 • sobota 1. listopadu 2014, od 11 hodin – 3. Svatohubertská mše, u Kaple Panny Marie Ochranitelky Maria Schütz, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, Jihomoravský kraj
 • pátek 7. listopadu 2014, od 18 hodin – Svatohubertská mše v Chrámu Zvěstování Panny Marie ve městě Štenrberk, okres Olomouc, Olomoucký kraj – vystoupí zde trubači Lesní správy Lesů ČR Jeseník pod vedením paní Renáty Jeřábkové, zazní přednes Svatohubertské legendy za účasti členů Řádu svatého Huberta a zazpívá pěvecký sbor po vedením pana Tomáše Nikla.
 • neděle 9. listopadu 2014, od 15 hodin – VII. Svatohubertská mše, kaple sv. Huberta v Bořím lese u Valtic, okres Břeclav, Jihomoravský kraj – doprovodný program začíná již ve 14 hodin – mši doprovodí Slovácký krúžek Charvatčané a trubači LDF MENDELU Brno. Odjezdy autobusu: 13.15 h – Lednice náměstí;13.20 h – Hlohovec autobus. zastávka; 13.30 h – Valtice u kláštera.

V Hradci Králové, 24. října 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření