Aktuální stav smluvních vztahů na střednědobé tendry

Z 257 smluvních územních jednotek (SÚJ), na které byly vypsány tendry na lesnické práce na období 2008–2010, jsou platné smluvní vztahy na 244 z nich. Na 5 SÚJ odstoupil smluvní partner kvůli následkům vichřice z 25. 6. 2008. Lesy České republiky, s. p., s ohledem na neplnění podmínek smlouvy smluvním partnerem odstoupily na dalších 6 SÚJ. Na 2 SÚJ byla výběrová řízení již dříve zrušena ze strany zadavatele tedy Lesů České republiky, s. p.

Na 5 SÚJ odstoupil smluvní partner v souladu se smluvními podmínkami od smlouvy pro navýšení objemu těžeb nad stanovený limit v souvislosti s vichřicí 25. 6. 2008. K zajištění likvidace následků vichřice byla na těchto 5 SÚJ vypsána jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU). Podle předem deklarovaného a s profesními svazy projednaného klíče bylo v každém JŘBU osloveno šest firem. Začátkem srpna proběhlo otevírání a hodnocení podaných nabídek. Po uplynutí lhůty pro podání námitek podepsaly Lesy České republiky, s. p., s vítězi JŘBU smlouvy. Nejpostiženějšími SÚJ, kde musel být zvolen tento postup, jsou Ledeč (15501), Ronov (15703), Kácovsko (18701), Jedlí (12507) a Jindřichov (11511).

Lesy České republiky, s. p., byly nuceny ukončit smluvní vztah na základě neplnění smluvních podmínek ze strany smluvního partnera na dalších 6 SÚJ. Jedná se o SÚJ Teplá (22604), Fulnek (10502), Nasavrky (15701), Milevsko (19703), Hanušovice (12401) a Ostravice (?????). I na těchto 6 SÚJ bylo vyhlášeno JŘBU. V současné době na těchto lokalitách nezbytné práce zajišťují jejich výherci.

Na všech 13 SÚJ, kde v současné době není uzavřen smluvní vztah na období do roku 2010, budou vyhlášena nová výběrová řízení. „U výběrových řízení na lesnické práce, která byla vypsána v loňském roce, se jasně ukázalo, že hodnocení pouze podle ceny může způsobovat problémy“, uvedl generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák. „Proto výběrová řízení, která připravujeme v současné době, jsou koncipována tak, aby se mohly hodnotit i ostatní parametry. Cena je sice podstatná, ale dle mého názoru by neměla být jediným parametrem. Les si zaslouží, aby bylo hodnoceno personální či technické zajištění zakázky, měl by existovat požadavek na kvalifikační předpoklady a také třeba systémy managementu tzv. ISO. Pro celkové hodnocení by tedy měla být klíčová nejen cena, ale také parametry, které jsou podstatné pro plnění lesnické zakázky“, dodal Novák.

Ve smyslu závěrů Memoranda vyhlásily Lesy České republiky, s. p., v průběhu července a srpna roku 2007 otevřená zadávací řízení na tzv. střednědobé tendry na období 2008–2010. Těchto tendrů bylo vyhlášeno celkem 257 (odpovídající počtu tzv. smluvních územních jednotek – SÚJ). Z toho bylo 98 na lokalitě OM (odvozní místo, dříví zůstává ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., které jej obchodují samy) a 159 na lokalitě P (při „pni“, dřevo obchoduje vítěz zakázky). V rámci 257 samostatných zadávacích řízení bylo doručeno celkem 2558 nabídek. Na podzim proběhlo otevírání obálek a hodnotící komise vybraly vítěze jednotlivých řízení.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz