Aktuální stav tendrů na střednědobé zakázky k 10. 3. 2008

Z 257 samostatných zadávacích řízení na tzv. střednědobé zakázky je vyřešeno téměř 100 % území. K dnešnímu dni byly uzavřeny smlouvy na 255 SÚJ. Z tohoto počtu je 246 smluv uzavřeno v rámci zadávacích řízení na střednědobou zakázku a u 9 SÚJ bylo využito opčního práva (na 4 SÚJ nelze smlouvy uzavírat a na 5 SÚJ byla vyhlášena nová výběrová řízení na období červenec/2008–2010). Kromě toho na 2 SÚJ, které jsou započítány do čísla 246, je uzavřena opce a zároveň jsou zde smlouvy na střednědobou zakázku. Na zbývajících 2 SÚJ probíhají jednání o uzavření smlouvy na střednědobou zakázku.

Zadávací řízení na tzv. střednědobé zakázky na období 2008–2010 byla vypsána v létě loňského roku celkem na 257 smluvních územních jednotkách (SÚJ). Z toho bylo 98 na lokalitě OM (odvozní místo, dříví zůstává ve vlastnictví Lesů České republiky, s. p., které jej obchodují samy) a 159 na lokalitě P (při „pni“, dřevo obchoduje vítěz zakázky). V rámci 257 samostatných zadávacích řízení bylo doručeno celkem 2558 nabídek. Na podzim proběhlo otevírání obálek a hodnotící komise vybraly vítěze jednotlivých řízení.

Celkem bylo podáno 810 námitek a 516 návrhů na přezkum. Do dnešního dne ÚOHS nevydal žádné rozhodnutí, ve kterém by konstatoval, že by ze strany Lesů České republiky, s. p. při zadávacích řízeních došlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb., které by mělo za následek nezákonnost kteréhokoliv z 257 samostatného zadávacího řízení.

Nové vedení státního podniku Lesy České republiky neponechalo řešení problematických tendrů na střednědobé zakázky na období 2008–2010 náhodě. Dořešení tendrů bylo prioritním úkolem nového generálního ředitele Ing. Jiřího Nováka.

Dokumenty ke stažení:

Přehled SÚJ dle KI k 10.3.2008 (pdf, 23 kB)
Uzavírání smluv k 10.3.2008 (pdf, 38 kB)
mluvci@lesycr.cz
web: www.lesycr.cz