Altán u Bezručova pramene v lázních Jeseník se díky Lesům ČR dočkal obnovy

U známého Bezručova pramene, ve slezských lázních Jeseník, v Olomouckém kraji, dokončily Lesy ČR obnovu altánu, který podle dochovaných fotografií na stejném místě stál ještě na začátku 20. století. Šlo o dřevěný altán s lesní restaurací.

foto-altan-bezrucuv-pramen_301x225.jpgSnažili jsme se, aby se nový altán co nejvíce podobal tomu původnímu. Náklady na obnovu, které dosáhly výše téměř jednoho milionu korun, Lesy ČR financovaly z Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů,“ poznamenává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Šumperk Pavel Indra.

Bezručův (původně Pruský) pramen najdeme na zelené turistické cestě z lázní Jeseník do České Vsi. Postaven byl v roce 1846 jako trojdílný pomník z mramoru na náklady pruských pacientů, a proto dostal přívlastek pruský. V roce 1961 proběhla rekonstrukce pramene, po jejímž ukončení dostal nové jméno po básníku Petru Bezručovi.

Slavnostní otevření obnoveného altánu se u Bezručova pramene v lázních Jeseník uskuteční ve středu 15. září 2010 v 16.30 hodin.

V Hradci Králové, 13.září 2010

Zbyněk Boublík 

tiskový mluvčí LČR, s. p.
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.