Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů je od září otevřeno veřejnosti

Dřeviny a keře typické pro slovácké zahrady a lesy ve středomoravských Karpatech jsou od září k vidění v novém Arboretu lesních a ovocných dřevin Chřibů nedaleko hradu Buchlov ve Zlínském kraji. Projekt za bezmála 468 tisíc korun včetně DPH realizoval podnik Lesy ČR. Spolufinancovala ho Evropská unie.

Arboretum vznikalo u Muzea lesnictví a myslivosti v Buchlovicích v letech 2014 a 2015. U přístupové cesty k hradu Buchlov bylo na půl hektaru vysazeno 250 keřů a 50 stromů. „Předpokládáme, že budou arboretum využívat v rámci environmentální výuky učitelé přírodopisu. Sloužit by mělo ale i veřejnosti, a to v rámci lesní pedagogiky, tedy při vzdělávacích akcích podniku,“ říká Pavel Zůbek, lesní pedagog z Lesní správy Buchlovice.

Arboretum je členěno na jednotlivé biotopy, které se vyskytují v Chřibech. Jedná se o karpatské dubohabřiny, květnaté bučiny, suché acidofilní doubravy, suťové lesy, údolní jasanoolšinové luhy, mokřadní olšiny, ale také pionýrské dřeviny a křoviny. K vidění jsou i staré ovocné odrůdy. V arboretu je i horská louka a různé typy bylinných trávníků. „Stávající dřeviny byly na pozemku v rámci obnovy ponechány a odborně ošetřeny zdravotním řezem,“ dodává administrátor projektu Martin Hromádka z podniku Lesy ČR.


pohled do arboreta od vstupní brány

výsadba za budovou Muzea lesnictví a myslivosti Buchlov

V prvním roce projektu byla plocha kultivována smykováním, vláčením a hrabáním. Poté se vysadily dřeviny a keře a následně lesníci vše oseli travní směskou. Po letošním odborném ošetření bylo hlavní uchránit sazenice před tropickými letními teplotami. To se podařilo, ztráty jsou minimální. „Plochu jsme pravidelně zalévali, i s tím bylo v projektu počítáno,“ uvedl lesní správce Zdeněk Zálešák.

V Hradci Králové 2. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
Doplňující informace k projektu:

Na projekt s názvem „Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů“ se podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur ve výši 341 987,40 Kč (ERDF 322 988,10 Kč, SFŽP 18 999,30 Kč). Lesy ČR hradily ze svých prostředků 37 998,60 Kč. Celkové výdaje projektu včetně DPH činily 467 890 Kč.