Arboristé ošetří lesy u Zbrašovských aragonitových jeskyní

V lesích u Zbrašovských aragonitových jeskyní nedaleko Teplic nad Bečvou v Olomouckém kraji budou od letošního září do dubna příštího roku působit arboristé. Národní přírodní památka se kvůli bezpečnosti po celou dobu uzavře veřejnosti. Lesníci tu vysadí více než čtyři tisíce stromů i keřů. Projekt Lesů České republiky spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí vyjde podle všeho na 2,1 milion korun.

Zvláště chráněné území spravované podnikem Lesy České republiky navštěvují především lázeňští hosté. Přestárlé dřeviny, zejména buky, duby, habry, javory, lípy, akáty, ale i jilmy a jasany jsou pro ně nebezpečné. Stromy se tedy musí ošetřit a některé pokácet. „Opatření zvýší bezpečnost na turistických stezkách. Stav dřevin ale vždy napřed posoudí odborný projektant,“ uvedl Dalibor Šafařík, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Brna. Vzhledem k ochraně území zůstane na místě část dřevní hmoty ze stromů osídlených vzácným hmyzem, například kovaříkem, nebo dutinovými živočichy jako je netopýr černý. Lesníci tu vysadí 4 262 sazenic různých dřevin, zejména keřů, jako je břečťan obecný, hloh obecný či kalina obecná a také stromů, například jeřábu břeku. Kromě uzavřeného vstupu do parku se omezí také pohyb osob na přilehlém nábřeží Bečvy. Nebezpečný prostor bude viditelně označen.

V lokalitě nad Bečvou je chráněno přibližně sedm hektarů lesních porostů. Ve smíšených lesích rostou lípy, duby a javory, dominuje však buk lesní a dub zimní. Porosty narušovaly od poloviny minulého století parkové úpravy, takže v nich nyní rostou i nepůvodní dřeviny. V lesích se však udržely také chráněné druhy bylin i kapradin, a tak to i zůstane. „Během ošetřování stromů zachováme přírodě blízká lesní společenstva a projekt neovlivní ani výskyt ohrožených druhů rostlin, hub či živočichů,“ pokračoval Šafařík. Podnik respektuje chráněné území také tím, že v tamějších porostech běžně lesnicky nehospodaří. Zasahuje jen tehdy, pokud například stromy poškodí silný vítr.

V Hradci Králové 23. srpna 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.