Arboristé ošetřili dřezovcovou alej v Lednicko-valtickém areálu

Celkem 45 stromů u zámečku Tři Grácie a Nového Dvora v Lednicko-valtickém areálu nechal od 19. do 26. února arboristicky ošetřit podnik Lesy České republiky. Stromy se ořezávaly, kácet nebylo třeba. Náklady na arboristické práce činí 60 tisíc korun. Exotické dřezovce trojtrnné vysazené lichtenštejnskými zahradníky chřadly kvůli dlouhodobému suchu i vysokému věku a ohrožovaly bezpečnost.

Suché větve v korunách nebo téměř uschlé stromy. Nahnilé kmeny či dutiny. Přerostlé, těžké větve, které mohly stromy rozlomit. Tak vypadala dřezovcová alej na frekventovaném místě Lednicko-valtického areálu (zde) před tím, než ji ošetřili arboristé specializovaní také na rizikové kácení. Nezbytné řezy provedli poté, co se dostali do korun pomocí lan a lezeckých technik. Dbali na to, aby nepoškodili větve, které měly na stromech zůstat. „Několik stromů ošetřili z vysokozdvižné plošiny, protože se na ně nedalo bezpečně vylézt,“ uvedl Jan Dovrtěl z Lesního závodu Židlochovice a pokračoval: „Chtěli jsme stihnout práce před začátkem vegetačního období, proto měli arboristé velmi obtížné podmínky. Bylo opravdu chladno a navíc museli dávat pozor na ostré trny dřezovců. Tyto dřeviny mají také poměrně křehké dřevo, takže bezpečný nebyl ani pohyb v korunách“. Vzhledem k frekvenci návštěvníků a nebezpečí, které hrozilo rozlomením stromů nebo pádem velkých větví, byl ořez nutností. Dřezovce ale snáší silnější řez poměrně dobře a rychle regenerují. Včasným zkrácením větví se stromy odlehčily a nerozlomily se, takže lesníci tímto zásahem prodloužili jejich životnost. „Arboristické práce skončily, zbývá jen uklidit větve od cesty,“ dodal Dovrtěl.

Zásah předem schválilo oddělení památkové péče Městského úřadu Břeclav, stejně jako všechny úpravy, které se týkají Lednicko-valtického areálu zapsaného v UNESCO.

V Hradci Králové 27. února 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.