Arnoštovu leštírnu na naučné stezce Sklářství na Tachovsku zrekonstruoval státní podnik Lesy ČR

Naučná stezka Sklářství v okolí Lesné na Tachovsku v Plzeňském kraji se v sobotu 18. dubna otevře veřejnosti. Státní podnik Lesy ČR zrekonstruoval za 891 tisíc korun tak zvanou Arnoštovu leštírnu.

Komentovaná procházka začíná ve 13 hodin na parkovišti u altánku ve Staré Knížecí Huti. Pravděpodobně jediný zachovalý stroj na zaleštění skla v Čechách si výletníci prohlédnou v nedávno objevené Arnoštově leštírně. Státní podnik Lesy ČR objekt zrekonstruoval za 891 tisíc korun. „Jen zastřešení a asanace vchodu do podzemí přišlo na 659 tisíc korun,“ upřesnil informaci lesní správce z Přimdy Ludvík Jüthner. Podnik rekonstrukci financoval z Programu 2020 zaměřeného na podporu veřejného zájmu.

Stezku obnovili správci CHKO Český les ve spolupráci s Lesy ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a dalšími subjekty.

V Hradci Králové, 16. dubna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.