Audit PEFC: Kritéria trvale udržitelného hospodaření jsou ve státních lesích naplňována

Ve státních lesích hospodaříme nadstandardním způsobem. Zejména zvyšování biodiverzity při obnově lesa, využívání přirozeného zmlazení či zohlednění estetické hodnoty lesa je věnována příkladná péče. Tak zní závěry dozorového auditu mezinárodního systému certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích PEFC, kterým v průběhu několik posledních měsíců prošly tři namátkově vybrané organizační jednotky Lesů České republiky, s. p. – lesní správy Český Krumlov, Bučovice a Klatovy.

„Výsledky tohoto auditu jsou pro státní podnik Lesy České republiky významným potvrzením o kvalitě hospodaření ve státních lesích. Je to pro nás důležitá zpětná vazba o naší práci, ale ještě důležitější signál pro veřejnost, že v našich lesích hospodaříme dobře“, komentoval výsledky auditu Ing. Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

První dozorový audit regionální certifikace lesů PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), která je v současné době nejrozšířenějším certifikačním systémem v České republice, Evropě i ve světě, proběhl v červenci až září letošního roku. Hodnocení hospodaření vycházelo z kritérií trvale udržitelného hospodaření (TUH) uvedených v dokumentu CFCS 1002:2006 a z Metodiky posuzování shody hospodaření s kritérii TUH. Oba dokumenty umožňují objektivně posoudit stav lesa a způsob hospodaření na konkrétním lesním majetku na základě jednoznačně definovaných, měřitelných a vyhodnotitelných kritérií. Právě z důvodu jednoznačnosti jsou základem metodiky požadavky platné legislativy (nejen lesnické, ale i ochrany přírody, bezpečnosti práce a pracovně právní). V mnoha oblastech však certifikace lesů PEFC legislativní požadavky navyšuje (zvyšování biodiverzity, zalesňování nevyužívaných nelesních půd, přísné limity pro používání pesticidů, řízené ponechávání části odumřelého dřeva v lese, zohlednění estetické hodnoty a rekreace při hospodaření, zajištění vzdělávání pracovníků atd.). Lesy České republiky, s. p., jsou držiteli certifikátu trvale udržitelného hospodaření v lesích dle systému PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) na 100 % spravovaného území.

Kromě certifikátů PEFC jsou Lesy České republiky, s. p., od letošního července také držiteli dalšího certifikátu dle certifikačního systému FSC (Forest Stewardship Council) pro lesní hospodářský celek Žehrov na Lesní správě Nymburk. I to potvrzuje, že na svěřeném státním majetku hospodaříme ekologicky šetrným způsobem dle uvedených standardů FSC.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz