Bezbřehá fantazie Zdeňka Valného /reakce GŘ LČR/

/aktualizováno 19. 5. 2014 o stanovisko KLDS ČR a SDP ČR – viz níže/

V úterý 13. května popustil v Lidových novinách uzdu své bezbřehé fantazii pan Zdeněk Valný. V článku „Jurečkova ztráta kytičky“ namíchal roztodivný koktejl argumentů. Pana Valného osobně neznám a o to víc mne udivuje, s jakou vervou se pustil do kritiky mé osoby a to ještě před tím, než jsem měl možnost učinit zásadní manažerská rozhodnutí.

Z mnou zveřejněného profesního životopisu vymyslel emocemi napjatý umělý lživý příběh, který však s realitou nemá nic společného. Neváhal přitom použít vykonstruovaná a nesmyslná tvrzení. Právě proto, že nemám co skrývat, řekl jsem otevřeně všechno o mém profesním působení nejen na tiskové konferenci, ale také na dvou osobních setkáních se zaměstnanci Lesů ČR. Toto se ovšem nedá říci o panu Valném, který, ačkoli to ve svém textu neuvádí, mimo jiné také v Lesích ČR v minulosti pracoval. I z jeho působení by se dal vykonstruovat lživý, napětím prolnutý a dech beroucí text. K něčemu takovému se ovšem snižovat nehodlám.

Jak jsem zjistil, hlavním rysem všech jeho příspěvků je, že překroucenými argumenty pálí hlava – nehlava do všech stran. Jeho cílem je působit přesvědčivě, avšak hodnověrností uváděných tvrzení se již nezabývá.

Konspirace pana Valného si nezaslouží žádnou pozornost, avšak vzhledem k četným pozitivně míněným výzvám (učiněnými v oboru respektovanými lidmi) jsem se rozhodl reagovat, a proto mi prosím dovolte pár konkrétních informací.

Na začátku článku pan Valný zřejmě čerpá z mé (dnes již 13 let staré) doktorandské práce na téma „Metodická východiska pro stanovení cen dřeva na pni“. Tématem zmíněné práce je kalkulace cen dřeva na pni a její metodika. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o odborně kvalitní a hodnotný materiál, ze kterého ovšem nelze účelově vytahovat jednotlivé části z kontextu. Pokud pan Valný materiál nepochopil, stačí se zeptat a rád vysvětlím.

Dále autor zmiňuje mé působení u LČR na pozici referenta odboru obchodu a rozpočtu v době, kdy podnik řídil pan Ing. Oliva. Podotýkám, že jsem na tento post nastoupil přímo z fakulty a myslím, že všem bude dostatečně jasné, jakými kompetencemi je mladý absolvent na pozici referenta vybaven. Představa o ovlivňování strategie podniku referentem je směšná (zpětný odkup, záporné ceny …). I v tomto ohledu nabízím panu Valnému osvětu a rád mu vysvětlím problematiku cenotvorby a rovněž i případy, kdy náklady na výrobu určitého dříví mohou převyšovat jeho reálnou tržní hodnotu. To jsou potom případy, kdy objektivně vzniká tzv. záporná cena. Bez rozpaků uvádím, že si pana Olivy vážím a pracovat pro podnik pod jeho vedením (byť na té nejnižší pozici) mi bylo ctí.

Upřímně, v další části článku se nedokážu orientovat vůbec. Zde pan Valný popustil uzdu své fantazii naplno a silně mi to připomíná pohádku o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort. Vypadal sice hezky, ale jíst se nedal. Stejně tak i článek pana Valného jistě působí pro laickou veřejnost líbivě a diskutéři si budou ve webových diskuzích vzájemně notovat a libovat si ve smyšlených kauzách. Nikdo se již žel nebude namáhat ověřením si skutečnosti.

Nechápu přesně, co pan Valný vlastně kritizuje? Jestli ho snad k této panické reakci vyprovokovalo moje nedělní vystoupení v televizní debatě s panem redaktorem Moravcem, či z čeho čerpá své závěry? Je pro mě podporou, že jsem byl v krátké době po vydání onoho článku kontaktován zástupci více odborných sdružení. Ti mě ujistili o tom, že s panem Valným kategoricky nesouhlasí.

Vlastně se setkávám s názorem odborné veřejnosti, že si nikdo není vědom toho, odkud se tento samozvaný notorický kritik vzal. Za koho pan Valný vlastně mluví? Jaké jsou zájmy skupiny, kterou zastupuje (pokud ovšem nějakou vůbec zastupuje)? Jedná se snad o životního pesimistu či ho k tomuto chování nutká nezvladatelný exhibicionismus?

Rád bych pana Valného vyzval, aby svá tvrzení nestavěl pouze na své bezuzdné fantazii, ale aby důkazy předal k prošetření příslušným orgánům. Jedině to je cesta, jak vymýtit panem Valným naznačované nešvary ze společnosti.

Upřímně lituji času, který jsem na přípravě tohoto textu strávil (místo smysluplné práce) a zároveň děkuji čtenářům, kteří si moji reakci přečetli a jistě si udělají svůj závěr. Pevně věřím, že se v budoucnu již nebudu muset podobných mediálních střetů účastnit, a že mě bude laická i odborná veřejnost hodnotit na základě výsledků mé práce.

Daniel Szórád
generální ředitel Lesy České republiky, s.p.

Reakce Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů /KLDS ČR/ (16. 5. 2014)

TZ KLDS k článku Úhel pohledu od Zdeňka Valného

Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR (KLDS ČR), zastupující 459 společností s téměř 30.000 zaměstnanci a obratem 43,8 mld., se distancuje od výroků pana Zdeňka Valného.

KLDS ČR považuje za nutné se ohradit proti snižování důvěryhodnosti lesnicko-dřevařského sektoru. Považujeme odbornou hodnotu článku za nulovou a v případě zájmu médií o problematiku lesnicko-dřevařského sektoru jsme s ostatními skutečnými reprezentanty odvětví připraveni k odborné a odpovědné diskuzi.

Reakce Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR /SDP ČR/ (19. 5. 2014)

Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR se dlouhodobě distancuje od všech článků i vystoupení pana Zdeňka Valného, včetně článku otištěného v Lidových novinách dne 13.5.2014. Tyto nemají žádnou souvislost s činností SDP ČR a navíc nereprezentují názory a postoje široké odborné veřejnosti.

Reakce Asocialce lesnických a dřevozpracujících objektů /ALDP/ (16.5.2014)

PROHLÁŠENÍ ALDP K MEDIÁLNÍM VÝSTUPŮM ZDEŇKA VALNÉHO

Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) se distancuje od všech mediálních výstupů pana Zdeňka Valného, který coby samozvaný reprezentant českého dřevozpracujícího průmyslu svými výroky dlouhodobě snižuje důvěryhodnost našeho oboru v očích veřejnosti. Považovali bychom za vhodné, kdyby se seriózní média v ČR v případě potřeby odborných vyjádření v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru obracela na skutečné reprezentanty tohoto odvětví.

Mgr. Patrik Mlynář
výkonný ředitel ALDP