Bezzásahové území Javorina v CHKO Bílé Karpaty

Lesy České republiky, s. p. (dále jen Lesy ČR) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) – Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty uzavřely ve Zlíně smlouvu o zlepšování skladby lesních porostů v lokalitě Javorina.

Lokalita Javorina v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty se bude vyvíjet bez jakýchkoliv úmyslných zásahů člověka. Dnes uzavřená smlouva má na vymezeném území vytvořit základní předpoklady pro uchování a obnovu přirozeně se vyvíjejících lesních ekosystémů a umožnit jejich další vývoj při maximálním omezení lidských zdrojů. Lokalita bude následně dlouhodobě sledována a zkoumána.

Dohodu o bezzásahovém území Javorina podepsali Ing. Jiří Novák, generální ředitel Lesů ČR, a RNDr. František Pojer, ředitel AOPK ČR. „Lesům ČR nejde jen o to vytěžit z lesa co nejvíc dřeva. Naším cílem je také uchování přírodních unikátních lokalit jako je například Javorina,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Ing. Jiří Novák. Ředitel AOPK ČR RNDr. František Pojer dodal: „Kvalitní spolupráce se státním podnikem LČR si vážíme. Společnými silami se nám daří podporovat přirozené procesy v české krajině, které mají i oporu v zákoně.“

Nové bezzásahové území Javorina se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a celkovou rozlohou je 165,98 ha je součástí Národní přírodní rezervace Javorina. Z toho 147,46 ha se nachází na území v působnosti Lesní správy Luhačovice a 18,52 ha leží v obvodu Lesní správy Strážnice. Lokalita je specifická přírodě blízkými listnatými porosty tvořenými zejména bukem lesním, javorem klenem a jasanem ztepilým. V podrostu pak dominuje sněženka podsněžník, mléčivec alpský a měsíčnice vytrvalá. Lokalita je významným hnízdištěm strakapouda bělohřbetého, lejska bělokrkého a rehka zahradního.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.:724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz
web: www.lesycr.cz