Biomasa – společný projekt Lesů České republiky s. p. a Královehradeckého kraje

Projekt vychází z ratifikované deklarace o spolupráci a partnerství mezi LČR, s. p. a Královéhradeckým krajem. Zpracování klestu na energetickou biomasu se opírá o základní principy, které byly deklarovány v úvodu přípravy projektu a před tím i v přístupových dohodách mezi naším státem a EU, kdy do roku 2010 máme pokrýt 8% výroby energií z obnovitelných zdrojů. Toto, se kromě jiného může podařit za předpokladů, že palivo vyrobené z odpadního dříví bude využito v ČR a jejich regionech.

„Řešení odpadní dendrobiomasy v Královéhradeckém kraji“ umožní zpracovat nevyužitou dřevní hmotu jako obnovitelný zdroj energie. Pilotní projekt bude postupně realizován na území Lesní správy Dvůr Králové. V současné době probíhá vyhodnocování potencionální produkce biomasy v Královéhradeckém kraji. Objem zpracovaného klestu se předpokládá kolem 6 tisíc m3 za rok. Na základě výsledků tohoto pilotního projektu bude dále rozvíjena spolupráce mezi státním podnikem Lesy České republiky a Královéhradeckým krajem. Na konkrétním modelu zpracování se stále pracuje.

V Hradci Králové 27. listopadu 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, firemní identity a tisková mluvčí Lesy ČR, s. p.