Buchlovské lípy připomínají významné lesníky z regionu

Pět lip před Muzeem lesnictví a myslivosti v Buchlově připomíná stoleté výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků. Jednu z nich dnes společně zasadili český a slovenský generální ředitel státního lesnického podniku. Každý strom nese jméno významného lesníka z regionu.

Nedaleko muzea je umístěn i pískovcový kámen a vedle lip menší kameny se jmény výjimečných regionálních lesníků. „Tyto osobnosti ovlivnily další generace, taky proto na ně nechceme zapomenout,“ řekl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček. „Je veľmi dôležité pripomínať si predchádzajúce generácie lesníkov, ktoré sa zaslúžili o rozvoj lesníctva,“ dodal Marian Staník, generální ředitel podniku Lesy Slovenské republiky. 

Lípy nesou jména Julia Wiehla, jehož lesnická činnost gradovala před založením samostatného státu, Josefa Konšela – profesora brněnské lesnické fakulty a autora naučného lesnického slovníku i učebnice o pěstování lesů, dále Gustava Artnera – profesora těžby na lesnické fakultě, Huberta Pelikána, který se věnoval zejména myslivosti, o níž napsal knihy i menší publikace, a Aloise Indrucha – zakladatele exkurzních ploch pro studenty lesnictví a lesníka, který vypracoval postupy obnovy bučin a výchovy lesů v Bílých Karpatech. K výročí podnik Lesy ČR také vybudoval cestou k hradu Buchlov nové odpočinkové místo s lavičkami.

V Hradci Králové 26. října 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz

Fotografie ze sázení lípy
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o 38,6 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.