Byla podána žaloba na společnost CE WOOD, a.s.

Žalobu o zaplacení dlužné částky 86 387 526,40 Kč ve sporu se společností CE WOOD, a. s., podala dnes u Krajského soudu v Hradci Králové advokátní kancelář Toman, & Devátý a partneři, která zastupuje Lesy České republiky, s. p.´Tato částka je součtem vystavených faktur, které CE WOOD, a. s., dosud neuhradil a je tak v prodlení s jejich zaplacením.

Lesy České republiky, s. p., požadují zaplacení výše uvedené částky s příslušenstvím (úrok z prodlení). Součástí žaloby je návrh na nařízení předběžného opatření.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz