V části Jizerských hor najdeme oblast tmavé oblohy

Více řeknou na EUROREGION Tour

Také letos se v Eurocentru v Jablonci nad Nisou koná veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour.  Kromě tipů na výlety se 16. a 17. března návštěvníci dozvědí o dnes už výjimečné oblasti tmavé oblohy v Jizerských horách. Její zachování podporují i Lesy ČR.

Světelné znečištění se projevuje desítky kilometrů od velkých měst, takže ovlivňuje jas oblohy a světlost krajiny. V České republice proto už nenalezneme jedinou lokalitu s přírodně tmavou oblohou. Stále se ale dají nalézt místa, v nichž je obloha světelným znečištěním ovlivněná výrazně méně než ve městech a jejich okolí. Také o tom se bude mluvit na stánku Astronomického ústavu Akademie věd ČR, Klubu astronomů Liberecka a podniku Lesy ČR. Právě tyto vědecké i další instituce včetně podniku Lesy ČR vyhlásily v roce 2009 v části Jizerských hor první mezinárodní park tmavé oblohy na světě, rezervaci tmy. Proč? „Chtěli jsme upozornit na nutné zachování přirozeného nočního prostředí. Je to v zájmu přírody, a tedy i člověka a jeho zdraví,“ uvedl krajský ředitel podniku Lesy ČR z Liberce Ludvík Řičář.  Návštěvníci veletrhu dostanou na stánku například pozvání na rodinnou akci na Jizerce, která se koná 11. srpna a další informace.

Vstup na veletrh je zdarma, v pátek je otevřeno od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.

Více o veletrhu na webu Euroregion Tour

Snímek pochází z webu www.svetelneznecisteni.cz

V Hradci Králové 16. března

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.