CE WOOD, a. s., musí složit 5,7 miliónu do úschovy soudu

Krajský soud v Brně toto pondělí vyhověl návrhu společnosti Lesy České republiky, s. p., na vydání předběžného opatření a svým usnesením uložil společnosti CE WOOD, a. s., složit peněžitou částku ve výši 5 725 530,- Kč do úschovy soudu.

Lesy České republiky, s. p., podaly v minulých dnech na CE WOOD, a. s., dvě žaloby o zaplacení dlužných částek ve výši 86 387 526,40,- Kč a 5 725 530,- Kč. Součástí obou žalob byl vždy i návrh na vydání předběžného opatření. Krajské soudy v Hradci Králové a v Brně, u kterých byly žaloby podány, vydaly usnesení, na základě nichž by celá žalovaná částka přesahující 92 miliónů korun měla být uložena do soudní úschovy.

„Tato skutečnost nás utvrzuje ve faktu, že se státní podnik Lesy České republiky vydal správným směrem a zvyšuje jistotu dobytnosti našich pohledávek za společností CE WOOD,“ uvedl generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz