„Cena Ď“ je pro podnik Lesy České republiky poděkováním

Krajskou „Cenu Ď“ převzal v úterý 5. května v Novém Boru ředitel libereckého krajského ředitelství podniku Lesy ČR Ludvík Řičář. Cena vyjadřuje dík za podporu kultury a charity.

Do soutěže nominovala státní podnik Lesy ČR liberecká nestátní nezisková organizace D.R.A.K., která poskytuje v Libereckém kraji sociální služby. „Také díky opakované podpoře Lesů ČR se nám podařilo zrekonstruovat dům v Liberci a otevřít pro naše klienty chráněné dílny. Své uplatnění tak našli lidé, kteří se obtížně uplatňují na trhu práce,“ uvedl předseda sdružení Ladislav Kořínek. Ocenil také vstřícnost lesníků, kteří se pravidelně účastní benefičních akcí a už devátým rokem tak nezištně pomáhají. „Podnik si pochvalu zaslouží. Proto nás úspěch v krajském kole moc potěšil,“ dodal Kořínek.

Letošní patnáctý ročník „Cen Ď“ zakončí finálový večer, a to 15. června od 17 hodin na scéně pražské Státní opery.

Budeme tam…

V Hradci Králové, 6. května 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.