Centrum lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání otevřely Lesy ČR v Brně

Moderně vybavené bezbariérové Centrum lesní pedagogiky a environmentálního vzdělávání vybudoval státní podnik Lesy ČR v přízemí budovy Krajského ředitelství Brno v Jezuitské ulici. V úterý 5. září se prostory na 146 metrech čtverečních otevřely školám i veřejnosti. Programy vedené lesními pedagogy podnik nabízí zdarma.

Centrum za 2,3 miliony korun bez DPH se budovalo od loňského podzimu do letošního léta. Učebna je vybavená audiovizuální technikou a dalším příslušenstvím pro výuku 25 osob. „Postupně rozšíříme expozici s tematickým zaměřením na ochranu přírody a lesnictví. Zřídili jsme pracovní prostor pro výtvarnou činnost, dílny a kreativní tvorbu. Programy zaměříme na děti předškolního věku, žáky základních škol, studenty i odbornou veřejnost, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami i seniory,“ uvedl Dalibor Šafařík, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR v Brně. Dosud docházeli lesní pedagogové za školáky. Nyní se všichni, včetně handicapovaných, kteří měli dosud omezené možnosti výuky, o lese dozvědí v centru Brna. Na Krajském ředitelství Lesů ČR Brno dnes působí 26 vyškolených lesních pedagogů, v podniku je jich celkem 260. Pořádají vycházky, besedy, přednášky, kreativní dílny, soutěže i dny s Lesy ČR – loni jich bylo v Jihomoravském kraji víc než sto pro zhruba dvanáct tisíc účastníků.

Samotné vzdělávání a výuka lesní pedagogiky jsou díky centru na vyšší úrovni. Lesní pedagogové přiblíží práci lesníků, význam lesa a lesního hospodářství včetně ochrany přírody jako historické a nedílné součásti lesního hospodaření,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Lesní pedagogika je jednou z metod lesnické a environmentální výchovy, v níž je možné předat pravdivé informace o lese a hospodaření v něm prožitkovou formou díky poutavému vyprávění a hrám. Účastníci poznávají les všemi smysly, takže si vše lépe zapamatují. Podnik Lesy ČR patří mezi české průkopníky lesní pedagogiky, veřejnost touto formou vzdělává od roku 1999.

V Hradci Králové 5. září 2017

Mgr. Eva Jouklová 
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodařen