Černý potok v Jizerských horách: Balvany místo betonu, revitalizace se povedla

Beton nahradily horské balvany a v tůních na přítocích Černého potoka v Jizerských horách se zase drží voda. Nejen to je výsledkem revitalizačního projektu, který v loňském roce dokončil státní podnik Lesy ČR. Stavba přišla na 4,6 milionů korun bez DPH, 3,8 milionů korun bez DPH přispěla Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

V 80. letech byla na přítocích Černého potoka, tak jako na mnoha jiných místech v České republice, provedena nešetrná meliorace. Šest set sedmdesát metrů hlavního přítoku tehdy pokryl kámen zalitý do betonu. Postupně tak mizelo rašeliniště a voda z koryta rychle odtékala. Z přítoků Černého potoka se tak stala hladová voda bez života,“ popsal Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků oblasti povodí Labe, původní stav potoka. Ten se začal měnit v říjnu 2012, práce pokračovaly až do loňského června. „Řešili jsme systém celé soustavy odvodňovacích kanálů na více než sto dvaceti hektarech,“ pokračoval Tomáš Sajdl. Revitalizace se týkala osmi vytipovaných lokalit. Betonový meliorační kanál se proměnil v téměř přírodní horský potok. „Kameny jsme posbírali v okolí. Na dalším odvodňovacím příkopu bylo postaveno pět příčných dřevěných hrází, které zpomalují odtok vody z rašelinných partií Jizerských hor. V místě se tak opět tvoří rašelina,“ uvedl Sajdl.

V rámci projektu byla vybudována i malá vodní nádrž. V nejhlubším místě dosahuje 1,65 metrů. Plní ekologickou i krajinotvornou funkci, slouží ale také jako protipožární zdroj vody pro lesní porosty. „V květnu vysadíme do Černého potoka dvouleté pstruhy,“ doplnil Sajdl. Budou u toho i děti z nedaleké Základní školy v Hejnicích.


sanace rašeliny

původní opevněné koryto potoka

V Hradci Králové, 12. března 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Doplňující informace:

Na projekt s názvem „Revitalizace pramenné části Černého potoka“ se podařilo získat finanční podporu z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny ve výši 3 806 tis. Kč (ERDF 3 595 tis. Kč, SFŽP 211 tis. Kč).