Černý rybník na Kladské září díky Lesům ČR novotou

Lesy ČR dokončily rekonstrukci známé vodní nádrže ve Slavkovském lese

Lesy České republiky, s. p., přispěly významnou měrou ke zlepšení přírody v lokalitě Slavkovského lesa v Karlovarském kraji. Dokončily důležitou, dva roky trvající komplexní renovaci známé vodní nádrže Černý rybník. „Zcela nově se vybudovalo potřebné technické zařízení – například nová hráz včetně výpustního zařízení a obtokové strouhy. Z plochy dna byly odtěženy dřeviny a odstraněn usazený sediment. Černý rybník včetně všech důležitých technických zařízení tak dnes kompletně září novotou,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Na břehu navíc Lesy ČR postavily zcela nový dřevěný altán určený pro odpočinek návštěvníků a turistů. Současně se v altánu podařilo díky dobré spolupráci Lesů ČR a Správy CHKO Slavkovský les zřídit interaktivní tabuli, která příchozí seznamuje se zajímavostmi okolní přírody a krajiny.

Do celkové obnovy Černého rybníka jsme investovali částku více než 4,1 milionů korun. Výstavba altánu stála více než 120 tisíc korun. Náklady na postavení altánu jsme hradili z tak zvaného Programu 2020, jehož prostřednictvím celostátně podporujeme veřejně prospěšné funkce lesů,“ doplňuje Michal Gaube.

Lesy ČR chystají na pátek 6. září od 11 hodin slavnostní představení dokončené investiční akce veřejnosti. Sraz účastníků bude na nové hrázi Černého rybníka.

Vodní nádrž se nachází severně od Mariánských Lázní, nad osadou Kladská, v okrese Cheb, v území národní přírodní rezervace Kladské rašeliny.

Specifikem Černého rybníka je voda barvy černého čaje a to díky okolním rozsáhlým rašeliništím. Ve vodě se kromě společenstev sinic a řas daří larvám vzácných druhů vážek, třeba vážky čárkované, šídla sítinného či šídlatky páskované. Z obojživelníků zde najdeme skokana hnědého i čolka horského.

Podle ohlasu odborné veřejnosti se jedná o zdařilou a pro zdejší přírodní lokalitu přínosnou stavbu.

Slavkovský les je osobitým krajinným celkem v prostoru mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Kynšperkem nad Ohří. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa jsou Lesný (983 m.n.m.) a Lysina (982 m.n.m.)

Slavkovský les vystupuje příkře nad Tachovskou brázdu a Chebskou a Sokolovskou pánev. Jen na jihovýchodě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s charakteristickými rašelinnými druhy rostlin.

V Hradci Králové 4. září 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření