Česká cesta certifikace lesů je správná. PEFC je světový lídr certifikace

O certifikačním systému PEFC, který zvolila i většina českých lesníků, o jeho rozvoji na národní, evropské i mezinárodní úrovni jednali 21. února v Praze zástupci tuzemských státních, obecních i soukomých lesů s Peterem Lathamem, předsedou PEFC International, a Benem Gunnenbergem, výkonným ředitelem organizace. Aktuální vývoj ve světovém lesnictví potvrzuje kvalitu certifikace lesů systémem PEFC. O té je třeba přesvědčovat zpracovatele a spotřebitele dříví.

PEFC certifikát spotřebitelského řetězce má v současné době 18.700 firem. Na nadnárodní úrovni překonala PEFC certifikace v polovině loňského roku hranici 300 milionů hektarů lesů. Z hlediska rozlohy certifikovaných lesů se tak jednoznačně jedná o celosvětově nejrozšířenější certifikační systém.

Jsem rád, že vývoj ve světě potvrzuje správné rozhodnutí většiny českých lesníků pro tento certifikační systém,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček. Jak zmínil Ben Gunnenberg, v poslední době bylo certifikováno například 16 milionů hektarů lesa v Austrálii, certifikace PEFC je však úspěšná také v Číně i mezi dalšími asijskými producenty dříví. Oproti konkurenčním certifikačním systémům se k PEFC hlásí stále častěji také lesníci ve Spojených státech i Velké Británii.

Podle generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda bylo jednání reakcí na některé kritické hlasy, které požadují, aby čeští lesníci přešli ke konkurenčním certifikačním systémům. „Pro Lesy ČR je podstatné, aby zvolená certifikace PEFC přinášela odběratelům a zpracovatelům dříví dlouhodobý profit a dostatečnou kredibilitu na trzích. Certifikace lesů se nesmí pro žádného z partnerů v řetězci zpracování dříví stát zátěží, vždy má být benefitem. Proto pokračujeme v diskusi a hledáme řešení,“ zdůraznil. „V případě potřeby jsme připraveni otevřeně představit principy trvale udržitelného lesnického hospodaření a přesvědčit tak kohokoliv o dostatečné kvalitě systému PEFC ve střední Evropě,“ dodal. Jednání se zúčastnili také předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR František Kučera, výkonná tajemnice Lesnicko-dřevařské komory ČR Andrea Pondělíčková a další zástupci českého lesnického sektoru. Certifikace lesů je jedním z procesů v lesním hospodářství směřujícím k dosažení trvale udržitelného hospodaření a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí. V České republice jsou dominantní rozlohy lesních pozemků certifikovány právě systémem PEFC. Více se o značce dočtěte zde.

V Hradci Králové 23. února 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.