V České Skalici začne sanace skály, uzavřená cesta se dá obejít po značené pěšině

Opukový masiv na frekventované lesní cestě z České Skalice do Ratibořic v Královéhradeckém kraji zajistí Lesy ČR. Podle předpokladu začnou práce 4. června a potrvají do konce října. Podnik zaplatí téměř 6,3 milionů korun bez DPH. Cesta bude uzavřená, dá se obejít po značené stezce.

Lesy ČR coby správci pozemku začnou sanovat 410 metrů dlouhou a 26 metrů vysokou opukovou skálu u využívané lesní cesty. „Po očištění skalních stěn se odtěží nestabilní bloky, spáry a pukliny se zaplombují. Pod vystupujícími římsami budou kamenné dozdívky z pískovce, v nebezpečných úsecích se provedou palisády s dřevěnou výplní, přirozené bariéry vytvoří kmeny. Skalní bloky se lokálně ukotví,“ popsal sanaci skály tamější lesní správce Jiří Mička.

Kameny se poprvé uvolnily v únoru 2016. Masiv bylo třeba celkově stabilizovat a zajistit. Podnik tedy připravil letošní projekt. „Lesní cestu pod sanovanou skálou kvůli bezpečnosti po dobu provádění prací uzavřeme. Pěší a cyklisté se dostanou do Ratibořic po vysečené pěšině vzdálené od původní cesty několik metrů. Bude v obou směrech označená sloupky a páskami,“ dodal Mička.

V Hradci Králové 28. května 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.