Česko – saská výměna lesnických zkušeností

Čeští a němečtí lesníci z Krušných hor se 7. září setkali na lesní správě v Toužimi. Poté se vydali do terénu. Předání vzájemných zkušeností bylo mottem celé akce.

Letošní setkání uspořádalo krajské ředitelství podniku Lesy ČR v Karlových Varech ve spolupráci s Lesním závodem Kladská. Hosty byli němečtí lesníci ze státního podniku Sachsenforst, kolegové z krajského ředitelství v Teplicích a zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

V revíru Štenská nedaleko Teplé předvedli zástupci lesní správy Toužim, jak postupují při obnově lesa. Na lesním závodě Kladská představili domácí pilařský provoz a všichni nahlédli také do střediska lesních školek v Lázních Kynžvart. V lese, nedaleko osady Kladská, v lokalitě zvané „Mýtský rybník“, přítomné zaujal postup obnovy smrkových porostů ve vyšších nadmořských výškách, tedy v odlišných přírodních podmínkách než na lesní správě Toužim. „Podporujeme přirozené zmlazení porostů,“ uvedl krajský ředitel z Karlových Varů Miroslav Rozner.

Na loveckém zámečku Kladská se následně diskutovalo o dalších možnostech přeshraniční spolupráce i české návštěvě saských kolegů.

V Hradci Králové 15. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.