Čeští lesníci z podniku Lesy ČR se setkali v Hradci Králové

Téměř devět set českých adjunktů, revírníků, lesních správců, krajských ředitelů a dalších lesníků z podniku Lesy ČR se ve středu 20. dubna setkalo v královéhradeckém Aldisu s vedením podniku, dozorčí rady i ministerstva zemědělství v čele s ministrem Marianem Jurečkou.

Čeští lesníci z regionů se v tomto složení potkali s vedením podniku od dubna 2014, kdy nastoupil nový management, poprvé. „Považujeme za důležité informovat kolegy o našich záměrech a plánech i událostech či změnách spojených s výrobně-technickými, správními, ekonomickými, právními a dalšími agendami,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel státního podniku Lesy ČR. Setkání s moravskými lesníky se uskuteční 13. června ve Zlíně.

Kromě lesnických témat, o nichž podnik opakovaně informuje na webových stránkách, byla řeč například o změnách v oblasti právní, marketingové či personální agendy. Například sazba za právní služby byla před nástupem nového managementu o desítky procent vyšší. „Snížili jsme ji o 35 až 41 procent, nyní hradíme 1700 Kč za hodinu. Významnou část právní agendy ale převzali od advokátních kanceláří naši interní podnikoví právníci. Ti mají v současné době nejvíce práce se spory v rámci církevních restitucí,“ informoval generální ředitel Szórád. Posun nastal i v oblasti marketingu. „Podporujeme společensky potřebné aktivity. Prostředky poskytujeme například Klubu českých turistů, Českému svazu ochránců přírody, Svazu postižených civilizačními chorobami, Asociaci lesních školek, dobrovolným hasičům a dalším organizacím,“ pokračoval Daniel Szórád. Lesy ČR mají od loňského roku také Koncepci strategického rozvoje podniku na roky 2015 až 2019. „Tento materiál nám dává jisté možnosti, ale i závazky. Patří mezi ně například sociální program, který jsme v roce 2015 zahájili,“ pokračoval Szórád. Více než 40 lesních správ tak loni zaměstnalo 170 sezónních pracovníků do té doby evidovaných na úřadech práce. Letos by mělo sezónní práci v lese získat až 280 nezaměstnaných. „Jak zaznívá v rezortu, podnik v současné době plní ve státních lesích roli dobrého hospodáře a je zodpovědným lídrem v oboru. Také veřejnost získává větší důvěru k Lesům ČR. Lesnická témata jsou diskutována veřejně a otevřeně, a to vůči všem – bez rozdílu. To je příznivý posun,“ konstatoval ministr Marian Jurečka.

V Hradci Králové 21. dubna 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.